Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Formació en equitat, treball digne i salut reproductiva per a docents al Salvador

Formació en equitat, treball digne i salut reproductiva per a docents al Salvadorembarazos salvador

Amb aquest projecte es pretén sensibilitzar, conscienciar, formar i incidir en els/les mestres organitzats i no organitzats en el  Sindicato de Trabajadores/as de la Educación Salvadoreña (SITES) sobre els elements bàsics del treball en condicions dignes amb una perspectiva de gènere que promou la igualtat i l’equitat de gènere i molt especialment en la salut sexual reproductiva dirigida a joves i adolescents.

Un greu problema al Salvador és l’elevada xifra d’embarassos de nenes i adolescents que abandonen l’escolarització. Fins a finals del 2017, només el 27% de les escoles comptava amb plans d’educació sexual i tan sols el 7,8%  dels mestres ha completat un curs bàsic en educació integral de sexualitat. Malgrat que el 59,8% dels centres diuen que coneixen els plans d’educació sexual i reproductiva, no es desenvolupen per la manca de docents i perquè culturalment no es veu l’embaràs de nenes com un problema.

En total participaran 60 mestres, dones i homes dedicats a la docència, organitzats en 4 grups de 15 participants cadascun. Cada grup rebrà tres sessions de formació de 5 hores. Com a acció complementaria es realitzaran 25 accions divulgatives dirigides tant a docents com a noies joves i adolescents sobre educació sexual reproductiva (ESR) per tal de contribuir a la prevenció d’embarassos i abusos sexuals. Entre les accions a desenvolupar hi ha la divulgació de materials informatius i la realització de xerrades i debats entre mestres i alumnes.

Els participants en les accions tenen el compromís de replicar les formacions entre els seus entorns escolars així com incidir especialment en temes de salut sexual reproductiva entre el seu alumnat.

Una vegada acabat el finançament del projecte, SITES, seguirà divulgant i treballant els principis dels ODS, la promoció dels drets humans laborals i sobre salut sexual reproductiva dins de les seves àrees d’influència

La situació de confinament al Salvador a causa de la pandèmia mundial provocada per la covid-19 i els estralls provocats per la tempesta tropical Amanda han causat el tancament de les escoles, fet que ha provocat que aquest projecte, dirigit a mestres i amb accions dins dels centres educatius, patís canvis tant en les activitats com en el calendari d’execució.

Les formacions al professorat es faran via telemàtica augmentant el nombre d’assistents fins a 96 mestres i 12 centres escolars i es crearà i dissenyarà tota una campanya de sensibilització a través de les xarxes socials i pàgines web de la Escuela de Trabajo Decente i del Sindicat de mestres SITES.

Àmbit d’actuació:  Foment dels drets laborals, enfortiment sindical, educació en salut sexual reproductiva

Socis locals:  Institut per un Nou El Salvador (INELSA) i  Sindicat de treballadors de l’Educació Salvadorenya (SITES)

Import total:    11.059,33 euros

Subvencions aprovades:  6.559,33 euros

Entitats finançadores: ajuntament de Lleida

Durada: 1 de gener  2020 a 15 de desembre de 2020.