Publicacions

Revista de cooperació sindical internacional SUD.

És una publicació que editen Sindicalistes Solidaris i la UGT de Catalunya cada 6 mesos per donar veu a reflexions i experiències sobre cooperació internacional preferiblement sindicals. S’envia per correu postal majoritàriament a les seccions sindicals d’empreses de més de 100 treballadors.

Butlletí electrònic InfoCooperació.

És un butlletí bimestral que informa sobre la cooperació en general a Catalunya i sobre les activitats de Sindicalistes Solidaris. S’envia per correu electrònic  prioritàriament a les seccions sindicals de la UGT.

Nova Guia de Cooperació Sindical al Desenvolupament.

És una guia que dóna opcions als treballadors per cooperar des de l’empresa amb sindicats del Sud. La Guia suggereix les clàusules perquè la cooperació s’integri en la negociació col•lectiva i informa de quines opcions són més viables: constituir un fons de cooperació conjunt d’empresa i treballadors, destinar el 0,7% del salari d’un o més mesos, destinar els descomptes per vaga a aquest fons, etc. Aquesta guia es reparteix entre els delegats de tota Catalunya que fan cursos de formació sindical a la UGT, dintre dels quals hi ha una sessió de formació en cooperació sindical internacional.