Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Projectes acabats a Amèrica llatina

Darrers projectes portats a terme (2015-2019)

 

Enfortiment de la Xarxa de dones per al Treball Digne a El Salvador Fase III
Descripció:
Aquest projecte s’emmarca dins del programa «Treball Digne per a El Salvador», que es va iniciar el passat dia 1 de maig i va finalitzar el 31 de desembre de 2019, sota el títol de «Xarxa de dones».
Aquest projecte es va desenvolupar, principalment, a l’interior del país i es van impartir 25 cursos; en van prendre part 489 dones. Totes les participants provenien de diferents sectors o col·lectius, entre ells el de les maquiles, dones camperoles, integrants de taules de gènere, dones indígenes, líders de comitès de millora comunal, sectors de l’educació i dones sindicalistes. Es va posar molt d’èmfasi en la formació de nous lideratges socials i sindicals
entre les dones que, tot i ser la majoria de la població, és un dels sectors més exclosos del país, més propens al risc de patir la violència i la violació dels seus drets més fonamentals.
Els temes tractats en els cursos van ser:
 Què és el treball digne i els seus continguts. Abast pel que fa als drets laborals i humans enfocat a les dones.
 Autoestima i lideratge. Treball per augmentar l’autoestima de les dones, que especialment a les zones rurals és molt baixa. Es planteja la importància que assumeixin lideratges dins de les seves comunitats aprofitant les capacitats que tenen fruit de la seva experiència quotidiana.
 La importància d’organitzar-se.
 Gènere i igualtat d’oportunitats. Ressaltar la importància que les dones puguin exercir plenament els seus drets humans amb el propòsit d’acollir la plena equitat de gènere i participar en totes les esferes de la via nacional.
El projecte va promoure la creació i l’enfortiment de les organitzacions de dones, així com el desenvolupament de les seves habilitats.
Àmbit d’actuació: Enfortiment social i sindical, drets humans.
Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador
(INELSA).
Import total: 20.969,90 euros
Subvencions aprovades: 15.888,51 euros
Entitats finançadores: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Durada: 1 de maig de 2019 a 31 de desembre de 2019

 

Xarxa d’Agents pel Treball Digne a San Salvador, El Salvador 2017-2020 (fase II)
Descripció:
El projecte va tenir tres àmbits d’acció:
1. La formació d’agents per al treball digne
2. Formació i difusió del concepte i continguts del treball digne, dirigit a membres d’organitzacions sindicals, socials, dones i joves
3. L’execució d’accions divulgatives, d’acompanyament a esdeveniments dels treballadors i assessories a treballadors acomiadats.
Al juliol va començar la formació dels deu agents seleccionats i es van realitzar les primeres accions divulgatives. Aquest projecte, que tindrà una durada de quatre anys, ha estat dirigit aquest primer any a treballadors organitzats i no organitzats, a dones, joves estudiants, joves emprenedors, mestres, treballadores de màquiles, agents de seguretat privada i a ciutadans en general per a incentivar l’enfortiment del teixit social i sindical.
La Xarxa d’Agents per al Treball Digne és una figura nova en els projectes, se’l considera pionera a El Salvador pels impactes obtinguts tant en la consolidació d’una xarxa de multiplicadors en la formació com també en la difusió del treball digne.
Aquests deu agents seleccionats van rebre una formació més àmplia sobre l’aplicació del treball digne en el context nacional i la seva relació amb els preceptes constitucionals, les diferents formes organitzatives i la formació de nous lideratges especialment entre dones i joves.
Aquests agents s’han encarregat d’impartir 21 tallers de dirigits a estudiants de nivell bàsic, universitaris, joves emprenedors, mestres, treballadores de màquiles i venedors per compte propi amb una participació de 366 persones. També s’han executat 98 accions pels agents seleccionats.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical, drets laborals
Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador
(INELSA)
Import total: 13.500 euros
Entitats finançadores: fons propis de Sindicalistes Solidaris
Durada: 1 de maig de 2019 a 31 de desembre de 2019.

 

Creació d’una cooperativa de fleca i rebosteria pel treball digne a Jocoditique, departament de Morazán
Descripció:
El projecte va consistir a crear una cooperativa especialitzada en fleca i rebosteria mitjançant la dotació d’un forn que va ser lliurat inicialment en qualitat de préstec als beneficiaris del projecte, en el qual van participar dones i joves residents a Jocoditique al departament de Morazán.
El projecte ha tingut tres components: la primera va consistir en la formació i sensibilització del concepte i continguts del treball digne, la segona, el component organitzatiu, i la tercera, l’aprenentatge tècnic del procés d’iniciació en fleca.
Una vegada lliurat el forn a la comunitat, es va capacitar als beneficiaris en l’ús i bon manteniment del forn.
El projecte va finalitzar realitzant-se totes les capacitacions previstes en la planificació. Van ser 18 jornades de capacitació amb una mitjana de 12 participants.
Àmbit d’actuació: economia social
Socis locals: Institut per un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 6.442,29 euros
Subvencions aprovades: 3.000,00 euros
Entitats finançadores: ajuntaments de Sant Andreu de la Barca
Durada: 1 de setembre de 2019 a 31 de desembre de 2019.

 

Programa Construcció de Pau i Treball Digne, Creació de l’Escola del medi ambient a Lérida – Tolima, Colòmbia
Descripció:
L’Escola del medi ambient es va convertir en una estratègia d’organització i participació juvenil a Lérida – Tolima a Colòmbia. L’Escola ha treballat en dues direccions, d’una banda es va treballar en la promoció i preservació de l’entorn natural i, de l’altra, en tallers de reciclatge destinats a promoure una economia social a petita escala.
El grup de persones beneficiàries que es va dedicar a la preservació del medi ambient, inicialment va fer un reconeixement de les zones de més interès mediambiental del municipi, especialment dels recursos hídrics, que estan molt contaminats, i amb un alarmant descens de cabdal a causa de l’acció de l’home. Posteriorment es va fer un treball col·lectiu encaminat a la promoció dins de la comunitat de la importància de preservar aquesta riquesa natural. Es van adequar els entorns de les fonts, netejant-los i creant zones d’horta i un viver al costat.
Les persones beneficiàries que van participar en els tallers de reciclatge van treballar materials com llantes, envasos de plàstic, pedres i objectes que es van trobar en fer la neteja de les zones netejades pels seus companys. Després de pintar-los i transformar-los amb diverses tècniques, van obtenir collarets, arracades, estris decoratius per la llar, etc.
Amb l’Escola s’ha assolit: enfortir el compromís dels joves en la cura del medi ambient, mobilitzar la comunitat en accions en benefici d’aquesta, promoure la creativitat, la iniciativa i l’interès dels joves, integrar-los a través d’activitats que els motiven i mobilitzen, enfortir dues línies d’emprenedoria que es poden consolidar en el futur.
Aquestes accions realitzades a l’Escola del medi Ambient han contribuït a reforçar i promoure una cultura de pau i mediació, al mateix temps que ha ajudat a donar una oportunitat de treball digne als participants.
Àmbit d’actuació: construcció de pau
Socis locals: Asociación Cristiana de Jóvenes de Tolima ACJ-YMCA
Import total: 8.023,82 euros
Subvencions aprovades: 4.864,00 euros
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida
Durada: 1 de març de 2019 a 30 de setembre de 2019.

 

Campanya de formació per al treball digne per a tots i totes (2014-2015)

Descripció: El projecte correspon al segon any del programa de formació realitzat per l’Escola Treball Digne d’El Salvador, durant aquesta etapa s’amplia la temàtica i la seva activitat abastant tot el país: s’adreça als líders sindicals i socials de quatre departaments. Es pretén que els líders sindicals i socials participants siguin capaços de promoure i explicar al seu entorn en què consisteix el treball digne i implementar estratègies concertades, entitats socials i sindicats, per tal d’avançar en el seu assoliment. S’han impartit tres mòduls:

1. Què és el treball digne i els seus objectius bàsics.

2. L’Acord Tripartit per al treball digne d’El Salvador.

3. Legislació laboral bàsica.

S’han portat a terme 73 jornades de capacitació amb la participació de 1.549 líders sindicals i socials, 40% dones i el 50% joves menors de 35 anys. També s’han realitzat diferents accions de sensibilització (campanya «Tenim veu i vot», Jornada mundial 7 d’octubre per al Treball Digne, jornades de reflexió sobre el treball del sector informal, etc.) i l’edició de material didàctic i pedagògic.

Cal ressenyar que altres actors sindicals s’han adherit a l’Escola Treball Digne, com són la Federació Sindical Independent (FIA) i la Central de Treballadors Autònoms (CATS).

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 61.955,34 €

Subvencions aprovades: 45.397,71 €

Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Mataró, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Granollers i FCCD.

Durada: De l’1 de novembre del 2014 al 30 setembre de 2015.

 

 

Creació i capacitació de la xarxa de líders socials per al treball digne a El Salvador

Descripció: El projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d’associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per la OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI), que ha estat subscrit pel govern d’El Salvador el 2007, i que també compromet les organitzacions empresarials i sindicals que formen part de la OIT.

Amb aquesta formació es pretén, d’una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva implantació efectiva a través de la creació d’una xarxa de dones capdavanteres socials.

El procés de formació s’ha portat a terme tant a la capital com en municipis de l’interior del país. Uns cursos s’han impartit a la seu d’INELSA, situada a San Salvador, i altres a l’interior del país mitjançant l’Escola Itinerant per al Treball Digne (EITD), que actua com a centre itinerant de la ETD, la seu de la qual es troba a la Central de Treballadors Democràtics CTD.

En total s’han realitzat 24 sessions formatives on han participat 422 dones representants d’associacions de dones de 19 municipis dels departaments de La Paz, Sonsonate, San Salvador, Cuscatlàn i Chalatenango.

Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i set més estan en tràmit. El 30 de novembre es va celebrar la I Assemblea de la xarxa de dones amb la participació de 28 dones.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, organització sector informal.

Socis locals: Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 26.191,00 €.

Subvencions aprovades: 13.000.00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Durada: De l’1 de maig al  10 de desembre de 2015.

 

 

Formació de líders per a la Campanya per al Treball Digne a El Salvador

Descripció: El Projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d’associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per la OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Amb aquesta formació es pretén, d’una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva efectiva implantació a través de la creació d’una xarxa de dones capdavanteres socials.

En total s’han realitzat 18  formatives on han participat 275 dones representants d’associacions de dones de 8 municipis de l’interior d’El Salvador. Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i dos més estan en tràmit.

Aquest projecte ha contribuït a la visibilització de les dones de l’àrea rural i ha permès començar un pla de treball a les seves comunitats.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social.

Socis locals: Institut Per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 26.191,00 €.

Subvencions aprovades: 1.530,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Durada: Del 30 de juny al 30 de novembre de 2015.

 

Difusió del treball digne a El Salvador

Descripció: El projecte ha consistit, en aquest segon any de continuïtat, a desenvolupar plenament l’Oficina de Comunicació per al Treball Digne (OCTD) creada el 2014, mitjançant un vast pla de comunicació i sensibilització sobre el treball digne a El Salvador.

El projecte  ha consolidat la OTCD com a instrument bàsic en la sensibilització i l’acompanyament acadèmic, polític i tècnic als sindicats i a les organitzacions socials adherides a l’ETD.

Difusió del treball digne que ha fet l’oficina durant aquest any:

•Creació d’un manual d’imatge de l’ETD.
• Elaboració del disseny i producció de materials didàctics: fullets, recursos didàctics i fitxes tècniques per als facilitadors.
• Promoció permanent del concepte i elements bàsics del treball digne, la qual cosa implica: xarxes socials, materials gràfics, cartells, díptics, exposicions, etc.
• Campanya per a la Jornada Mundial pel Treball Digne.
• Divulgació, a escala nacional i internacional, d’assoliments de l’Escola per al Treball Digne a El Salvador: informe de resultats, document de campanya d’assoliments, fotos, vídeo, notes de premsa, material gràfic, etc.

S’han beneficiat de l’Oficina i la difusió del treball digne 16 organitzacions sindicals d’El Salvador. A més, en l’àmbit social, se n’han beneficiat les 5 associacions indígenes  i comunals.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 11.299,85 €.

Subvencions aprovades:  7.900,00 €

Entitat finançadora: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Durada: De l’1 de febrer  al 31 desembre de 2015.

 

Campanya de formació per al treball digne per a tots i totes (2015-2016)

Descripció: El projecte correspon al tercer any de l’ETD (Escola per al Treball Digne) del Salvador, durant aquesta etapa el procés de formació va dirigit a 400 líders socials i sindicals de l’àrea metropolitana de San Salvador, dels quals el 40%, com a mínim, seran dones i com a mínim el 50% seran menors de 35 anys.

Es pretén que els líders sindicals i socials participants siguin capaços de promoure i explicar al seu entorn en què consisteix el treball digne i implementar estratègies concertades, entitats socials i sindicats, per tal d’avançar en el seu assoliment.

A més de les accions formatives es faran actes de sensibilització a través de jornades i seminaris sobre treball digne on participaran experts en els àmbits del dret del treball, dels recursos humans, de representants de l’Administració, etc.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 30.427,89 €.

Subvencions aprovades: 19.488,74 €.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès , Igualada i Vilanova i La Geltru

Durada: De l’1 d’octubre del 2015 al 30 setembre de 2016.

 

Escola Itinerant per al Treball Digne d’El Salvador

Descripció: El projecte consisteix a posar en marxa un nou curs de l’EITD, Escola Itinerant pel Treball Decent, a El Salvador, que atendrà més de 300 líders sindicals i socials, amb un 40% de dones com a mínim. L’EITD, consisteix bàsicament en un vehicle per a transportar el personal de l’escola i els materials didàctics, un conductor permanent que es farà càrrec del manteniment i cura del vehicle, un director de l’EITD, i quatre formadors/res que també formaran part de l’equip de formació de l’Escola per al Treball Digne, ETD, i que impartiran cursos de manera rotatòria a cinc regions del país.

L’escola actuarà en els cinc departaments del país on la CTD, els sindicats adherits i les organitzacions socials adherides a l’EITD volen estendre els seus programes formatius. En aquest sentit, l’escola oferirà programes de formació sindical de forma seqüencial, aportant als seus alumnes (líders sindicals i socials o amb possibilitat real de ser-ho), els instruments i mitjans necessaris per exercir la tasca sindical i social que els permeti avançar en els objectius d’assoliment del treball digne a la seva regió, amb la màxima garantia i efectivitat. L’Escola Itinerant està pensada per assolir la formació de 300 alumnes per any, amb un mínim de 12 hores de formació en dos mòduls formatius.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 21.223 €.

Subvencions aprovades: 15.628,27 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers, Mataró, Sant Andreu de la Barca i Esplugues de Llobregat.

Durada: De l’1 d’octubre del 2015 al 30 setembre de 2016.

 

Campanya «Dona, joves i treball digne» a El Salvador

Descripció: Consisteix en la implementació d’una campanya de formació de 17 cursos, sobre contingut i elements bàsics del treball digne, dirigida a 340 dones i joves pertanyents a diverses organitzacions sindicals i socials. És part de les accions prioritàries que es divulguen entre els països membres de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i també de la Confederació Sindical Internacional (CSI).

El projecte està orientat específicament a la formació de dones i joves organitzats, i se’ls ofereix els instruments i eines necessàries per exercir millor la seva tasca sindical i social, amb efectivitat i eficàcia.

Aquesta campanya es realitzarà en diversos municipis de l’interior del país i a la capital. La durada de la campanya és de 6 mesos i oferirà una formació inicial especialitzada seqüencial a dones i joves, provinents de diverses regions del país. Els temes a impartir, giraran al voltant del treball digne i de la seva implementació a El Salvador.

La campanya prioritzarà les dones en almenys un 60 per cent. Aquest projecte és part integral de l’Escola per al Treball Digne, però té els seus propis objectius i dinàmica de treball i horaris adaptats als territoris participants.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 8.551,81 €.

Subvencions aprovades: 5.602,00 €

Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida.

Durada: De l’1 de març al 30 d’agost de 2016.

 

Enfortiment de la xarxa de lideresses socials per al treball digne a El Salvador

Descripció:  El projecte ha consistit a sensibilitzar, formar i consolidar nous lideratges entre les dones que formen part de la Xarxa de dones per al treball digne del Salvador, mitjançant un procés formatiu sobre els principis i conceptes que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la CSI. Amb aquesta formació es pretén que les participants s’apropiïn de la filosofia del treball digne i que desenvolupin la capacitat d’explicar-la i promoure-la en els seus propis entorns, així com que executin els plans de la xarxa per a la seva implementació.

Els continguts fonamentals d’aquesta formació han estat:

• Què és el treball digne i els seus elements bàsics.

• Autoestima i lideratge.

• La importància d’organitzar-se.

• Gènere i igualtat d’oportunitats.

El projecte ha realitzat 33 jornades de capacitació amb la participació de 648 dones d’associacions comunals i socials de les diferents regions del país.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, organització sector informal.

Socis locals: Institut per a un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 28.829,00 euros.

Subvencions aprovades: 13.000.00 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Durada: De l’1 de maig al 30 de desembre de 2016.

 

Difusió del treball digne a El Salvador (fase II)

Descripció:  El projecte ha consistit, en aquest tercer any de continuïtat, a enfortir l’Oficina de Comunicació per al Treball Digne mitjançant la divulgació dels principis que sustenten el treball digne, així com la difusió de l’Escola per al Treball Digne (ETD) i la Xarxa de dones per al treball digne a El Salvador. Així mateix, l’OCTD ha implementat quatre campanyes informatives i de sensibilització al llarg de l’any mitjançant cartells, tríptics, pancartes, Facebook i Twitter, al voltant de quatre jornades emblemàtiques:

• Dia del Treball, 1 de maig.

• Jornada Mundial sobre el Treball Digne, 7 d’octubre.

• Jornada del Venedor Ambulant i Suport al Sector Informal, 4 de novembre.

• Dia Internacional dels Pobles Indígenes.

La incorporació del sector indígena a la campanya de difusió del treball digne, ha obligat l’OCTD a elaborar una plataforma programàtica i un pla d’imatge del sector, fonamental en la vida social, econòmica i política d’El Salvador.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 12.236,74 euros.

Subvencions aprovades: 8.400,00 euros

Entitat finançadora: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Durada: De l’1 de febrer al 31 desembre de 2016.

 

Formació de líders per a la campanya per al Treball Digne a El Salvador (fase II)

Descripció:  El projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d’associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Amb aquesta formació es pretén, d’una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva implantació efectiva a través de la creació d’una xarxa de dones capdavanteres socials.

En total s’han realitzat 17 sessions formatives on han participat 314 dones representants d’associacions de dones de 8 municipis de l’interior d’El Salvador. Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i dos més estan en tràmit.

Aquest projecte ha contribuït a la visibilització de les dones de l’àrea rural i ha permès començar un pla de treball a les seves comunitats.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social.

Socis locals: Institut Per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 8.800 euros.

Subvencions aprovades: 1.620 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Durada: De l’1 d’agost al 30 de novembre de 2016.

 

Escola de cuina de l’Escola pel Treball Digne del Salvador

Descripció:  El projecte ha consistit, en aquesta segona fase, en la creació d’una petita escola de cuina a la seu de la CTD de San salvador, on 55 dones del sector informal de San Salvador, Isla Tasajera y Cantón los Henríquez s’han capacitat per a manipular i elaborar aliments nutritius i higiènicament preparats per poder atendre un petit negoci.

A més, l’escola ha donat servei de menjador a 2.373  alumnes de l’ETD (Escola per al Treball Digne), i els treballadors i treballadores de la zona, perquè gaudeixin d’un servei econòmic i de qualitat.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical, formació ocupacional.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 11.495,00 €.

Subvencions aprovades: 6.110,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida.

Durada: Del 20 de desembre 2014 al 30 de novembre de 2015.

 

Escola de Cuina pel treball digne del Salvador

Descripció:  El projecte consisteix en la implementació d’una escola de cuina itinerant, que servirà per a l’aprenentatge i integració laboral de dones procedents del sector informal de l’economia de San Salvador i de diversos departaments del país i integrades a la Xarxa de dones pel Treball Digne, promoguda per INELSA i les centrals CTD i CATS.

El vehicle per al transport ja està disponible i sota control i gestió d’INELSA, contrapart principal d’aquest projecte. A partir d’aquí, caldria equipar el vehicle com a cuina itinerant, dotant-la de tot l’instrumental per a 20 alumnes, així com del material necessari per a les sessions formatives ( 4 mòduls de formació en cuina i fleca i 12 mòduls de formació bàsica per cuinar de manera sana i nutritiva)

Pel que fa al personal, fa falta una mestra cuinera, una ajudant i del conductor del vehicle, així com del coordinador responsable de l’Escola de Cuina. Així mateix, es fa necessari sufragar les despeses de combustible i de manteniment del vehicle.

El projecte té com a destinatàries 236 dones del sector informal, preferentment mares solteres, que ja posseeixen una parada de cuina al carrer, i les que volen iniciar la seva activitat emprenedora oferint menjars. La cuina, a més de formar, oferirà menjars nutritius i a baix cost a totes les alumnes de la Xarxa de Dones per al Treball Digne, que es formaran paral·lelament amb les alumnes de l’Escola de Cuina en les diverses itineràncies pels departaments del país.

L’Escola de Cuina beneficiarà també els treballadors i treballadores de les organitzacions participants en el projecte, residents en les localitats on s’anirà desplegant l’escola de cuina, que han d’afrontar diàriament un alt cost per una alimentació que no ofereix garanties de salubritat ni és suficientment nutritiva.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 19.729,00 €.

Subvencions aprovades: 11.981,00 €.

Entitat finançadora: Diputació de Lleida.

Durada: De l’1 de gener de 2015 al 15 desembre de 2015.

 

Escola de Cuina per a la Xarxa de Dones pel Treball Digne del Salvador

Descripció: El projecte ha consistit en la implementació d’una escola de cuina itinerant que està servint per a la formació i la integració laboral de les dones del sector informal de San Salvador i de diversos departaments del país integrades a la Xarxa de dones pel treball digne, creada per les centrals sindicats CTD i CATS i coordinada per INELSA.

El vehicle per al transport ja està disponible i sota control i gestió d’INELSA, contrapart principal d’aquest projecte. A partir d’aquí, s’ha equipat el vehicle com a cuina itinerant, dotant-la de tot l’instrumental per a 20 alumnes, així com del material necessari per a les sessions formatives (4 mòduls de formació en cuina i fleca i 12 mòduls de formació bàsica per cuinar de manera sana i nutritiva).

Al llarg del primer any de l’escola s’han format 236 dones del sector informal, en la seva majoria mares solteres, que ja posseeixen una parada de cuina al carrer, i les que volen iniciar la seva activitat emprenedora oferint menjars.

D’altra banda, l’escola de cuina beneficia també els treballadors i treballadores de les organitzacions participants en el projecte residents en les localitats on s’està desplegant l’escola, i s’hi ofereixen menjars sans i nutritius elaborats per les alumnes de la Xarxa.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 18.761,47 euros.

Subvencions aprovades: 11.981 euros.

Entitat finançadora: Diputació de Lleida.

Durada: De l’1 de gener de 2016 al 15 desembre de 2016.

 

Programa «Formació per el Treball Digne a El Salvador (fase I)»

Descripció:  Aquest programa de formació correspon al quart any de l’ETD (Escola per al Treball Digne del Salvador), i consisteix a fer el seguiment de la formació d’uns 700 líders socials i sindicals, 30% dones i 40% menors de 35 anys, de San Salvador i dels diversos departaments del país, mitjançant 70 jornades de capacitació en temes com ara la comunicació i la negociació col•lectiva, principalment.

Les activitats del programa no són només formatives, sinó que també formaran part d’un espai de reflexió per a l’acció com a subjectes amb capacitat d’interlocució amb els espais de poder, és a dir, com a agents de dinamització del diàleg social, un dels principals components del treball digne de què l’escola fa èmfasi.

Els continguts que s’estudien i debaten als grups participants s’estructuren en quatre mòduls:

1. Què és el treball digne, principis i continguts.

2. La difusió del treball digne.

3. Com detectar i canalitzar solucions a les violacions dels drets laborals bàsics.

4. Elements bàsics de la negociació col•lectiva.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 42.537 euros.

Subvencions aprovades: 29.273,16 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès , Igualada i Vilanova i La Geltrú.

Durada: De l’1 de desembre del 2016 al 30 d’octubre de 2017.

 

Escola Itinerant Treball Digne (Fase II)

Descripció:  El projecte consisteix a implementar la segona fase de la EITD, Escola Itinerant per al Treball Digne, on està previst realitzar 20 cursos per formar al voltant de 300 dones i homes sindicalistes i líders socials en els principis i continguts bàsics del treball digne, a les regions Central, Occidental, Paracentral i Oriental.

L’EITD consisteix bàsicament en un vehicle per transportar el personal de l’escola i els materials didàctics, un conductor permanent que es fa càrrec del manteniment i cura del vehicle, un director de l’EITD i quatre formadors/res que imparteixen els cursos de manera rotatòria a les sis regions esmentades.

Aquest any, l’escola s’obrirà també a dues de les organitzacions indígenes més representatives del Salvador, les quals han demanat la seva integració permanent a l’escola i a les diverses activitats que Sindicalistes Solidaris i INELSA porten a terme a El Salvador.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 23.673,53 euros.

Subvencions aprovades: 16.274,53 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers, Mataró, Sant Andreu de la Barca i Esplugues de Llobregat.

Durada: De l’1 de desembre del 2016 al 30 setembre de 2017.

 

Programa «Formació per al Treball Digne a El Salvador (fase II)»

Descripció:

Aquest programa de formació ha consistit a formar 268 líders socials i sindicals, 66% dones a San Salvador i Santa Ana, mitjançant 13 jornades de capacitació amb relació al treball digne.

Les activitats del programa no són només formatives, sinó que també formaran part d’un espai de reflexió per a l’acció com a subjectes amb capacitat d’interlocució amb els espais de poder, és a dir, com a agents de dinamització del diàleg social, un dels principals components del treball digne de què l’escola fa èmfasi.

Els continguts que s’estudien i debaten als grups participants s’estructuren en quatre mòduls:

1. Què és el treball digne, principis i continguts.

2. La difusió del treball digne.

3. Com detectar i canalitzar solucions a les violacions dels drets laborals bàsics.

4. Elements bàsics de la negociació col·lectiva.

 

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per a un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 42.537 euros.

Subvencions aprovades: 3.000,00 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Durada: De l’1 de novembre del 2016 al 31 de desembre de 2017.

 

Enfortiment de la Xarxa de dones per al Treball Digne a El Salvador

Descripció:

Aquest projecte s’emmarca dins del projecte «Treball Digne per a El Salvador», que es va iniciar el passat dia 1 de maig i va finalitzar el 31 de desembre de 2017, sota el títol de «Xarxa de dones».

Aquest projecte es va desenvolupar, principalment, a l’interior del país i es van impartir 21 cursos; en van prendre part 423 dones. La previsió inicial era realitzar 16 cursos i arribar a 300 dones; així doncs, hem augmentat significativament el nombre de cursos realitzats i la quantitat de beneficiàries que s’hi han pogut formar. Totes les participants provenien de diferents sectors o col·lectius, entre ells el de les maquiles, dones camperoles, integrants de taules de gènere, dones indígenes, lideresses de comitès de millora comunal i dones sindicalistes.

Es va posar molt d’èmfasi en la formació de nous lideratges socials i sindicals entre les dones que, tot i ser la majoria de la població, és un dels sectors més exclosos del país, més propens al risc de patir la violència i la violació dels seus drets més fonamentals.

Els temes tractats en els cursos van ser:

–          Què és el treball digne i els seus continguts. Abast pel que fa als drets laborals i humans enfocat a les dones.

–          Autoestima i lideratge. Treball per augmentar l’autoestima de les dones, que especialment a les zones rurals és molt baixa. Es planteja la importància que assumeixin lideratges dins de les seves comunitats aprofitant les capacitats que tenen fruit de la seva experiència quotidiana.

–          La importància d’organitzar-se.

–          Gènere i igualtat d’oportunitats. Ressaltar la importància que les dones puguin exercir plenament els seus drets humans amb el propòsit d’acollir la plena equitat de gènere i participar en totes les esferes de la via nacional.

El projecte va promoure la creació i l’enfortiment de les organitzacions de dones, així com el desenvolupament de les seves habilitats.

 

Àmbit d’actuació: Enfortiment social i sindical, drets humans.

Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 15.281,39 euros.

Subvencions aprovades: 11.000,00 euros.

Entitats finançadores: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Durada: 1 de maig de 2017 a 30 de desembre de 2017.

 

Xarxa de Forns Solidaris pel Treball Digne a El Salvador

Descripció:

La «Xarxa de Forns Solidaris pel Treball Digne a El Salvador», és un projecte integral que combina la formació sobre els principis del treball digne amb iniciatives econòmiques locals per contribuir a fomentar l’ocupació, generar ingressos a les famílies beneficiàries i potenciar la creació de teixit social i sindical, així com la reinversió en beneficis per a la comunitat i estendre la xarxa, no només com a oferta de servei a comunitats i organitzacions, sinó també com a factor de risc per a dones i joves.

En un primer moment el projecte ha arribat a 11 comunitats d’El Salvador, i s’ha prioritzat la participació de dones especialment vulnerables, com mares solteres o víctimes de violència de gènere, formant grups d’entre 12 i 20 persones. Després de la selecció de personal, el projecte s’ha acabat consolidant en 4 comunitats (en una d’elles, Las Cajas, s’han realitzat 2 torns, per poder donar cabuda a més dones), ja que no es disposava de més forns i recursos per cobrir la gran demanda.

Després de la primera fase de selecció i formació sobre treball digne s’han realitzat unes jornades específiques per tractar temes com la higiene alimentària o elaborar els receptaris que es posaran en pràctica.

Un cop completada la formació bàsica, es van comprar 4 forns que es van deixar en préstec a les comunitats per tal de començar a fer la part més pràctica de la formació. Paral·lelament també s’ha anat formant les participants en aspectes com la comercialització, l’atenció al client i el cooperativisme.

Alguns d’aquests grups de dones ja estan venent els seus productes comunitàriament i col·laborant així a teixir complicitats amb les seves comunitats. Cal ressaltar que en zones d’alta conflictivitat aquest projecte no ha tingut cap problema pel que fa al desenvolupament, i que les maras ho han vist com un projecte que beneficia la comunitat, que millorava la qualitat de vida i pacificava l’ambient de violència existent.

Una vegada finalitzat, podem dir que 90 dones han guanyat en autoestima i formació, i que han pogut engegar un projecte empresarial cooperativista que les ha portat a millorar les seves condicions de vida i les de la seva comunitat.

 

Àmbit d’actuació: Foment de l’economia social

Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 28.270,00 euros.

Subvencions aprovades: 13.000,00 euros.

Entitats finançadores: Ajuntament de l’Hospitalet.

Durada: 1 de maig de 2017 a 30 de desembre de 2017.

 

Formació de líders per a la campanya per al Treball Digne a El Salvador (fase III)

Descripció:

El projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d’associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Amb aquesta formació es pretén, d’una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva implantació efectiva a través de la creació d’una xarxa de dones capdavanteres socials.

En total s’han realitzat 8 sessions formatives on han participat 159 dones representants d’associacions de dones de 5 municipis de l’interior d’El Salvador.

Aquest projecte ha contribuït a la visibilització de les dones de l’àrea rural i ha permès començar un pla de treball a les seves comunitats.

 

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social.

Socis locals: Institut Per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 4.720,00 euros.

Subvencions aprovades: 1.620 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Durada: De l’1 d’octubre al 14 de desembre de 2017.

 

Xarxa de Cooperatives pel Treball Digne a El Salvador 2017-2020 (fase I)

Descripció:

El projecte consisteix a crear una xarxa de cooperatives especialitzades en fleca i rebosteria mitjançant forns solidaris que seran lliurats a dones, joves i indígenes, i que tindrà una durada de tres anys, amb el propòsit de produir i comercialitzar els productes que elaborin.

El projecte constarà de tres fases, una per any. Per al primer any es projecta formar i especialitzar 150 dones i joves provinents dels sectors més vulnerables, i se centrarà en els departaments de Santa Ana, Usulután, Cuscatlán, Sonsonate, San Salvador i La Paz.

El projecte contempla diversos components:

– Formació i sensibilització sobre el concepte i continguts del treball digne.

– La importància de l’organització per a l’apoderament de la dona i els joves.

– Aprenentatge tècnic especialitzat en fleca i rebosteria.

Per a tal fi, s’organitzaran 10 grups prèviament seleccionats, que iniciaran el procés d’anar-se constituint en cooperatives en el transcurs de l’execució del projecte.
A cada grup, integrat per 15 persones, se li lliurarà un forn per treballar en qualitat de préstec. Aquests grups s’aniran coordinant i cohesionant entre si, fent trobades d’intercanvi d’experiències per formar inicialment una xarxa de forns solidaris i iniciar el procés de la producció conjunta.

 

Àmbit d’actuació: Foment de l’economia social.

Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Entitats finançadores: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Igualada.

Durada: 1 d’agost de 2017 a 30 de juliol de 2018.

 

Enfortiment de la Xarxa de dones per al Treball Digne a El Salvador (fase II)

Descripció:
Aquest projecte s’emmarca dins del programa «Treball Digne per a El Salvador», que es va iniciar el passat dia 1 de maig i va finalitzar el 31 de desembre de 2018, sota el títol de «Xarxa de dones».
Aquest projecte es va desenvolupar, principalment, a l’interior del país i es van impartir 25 cursos; en van prendre part 453 dones. Totes les participants provenien de diferents sectors o col·lectius, entre ells el de les maquiles, dones camperoles, integrants de taules de gènere, dones indígenes, líders de comitès de millora comunal, sectors de l’educació i dones sindicalistes.
Es va posar molt d’èmfasi en la formació de nous lideratges socials i sindicals entre les dones que, tot i ser la majoria de la població, és un dels sectors més exclosos del país, més propens al risc de patir la violència i la violació dels seus drets més fonamentals.
Els temes tractats en els cursos van ser:
– Què és el treball digne i els seus continguts. Abast pel que fa als drets laborals i humans enfocat a les dones.
– Autoestima i lideratge. Treball per augmentar l’autoestima de les dones, que especialment a les zones rurals és molt baixa. Es planteja la importància que assumeixin lideratges dins de les seves comunitats aprofitant les capacitats que tenen fruit de la seva experiència quotidiana.
– La importància d’organitzar-se.
– Gènere i igualtat d’oportunitats. Ressaltar la importància que les dones puguin exercir plenament els seus drets humans amb el propòsit d’acollir la plena equitat de gènere i participar en totes les esferes de la via nacional.
El projecte va promoure la creació i l’enfortiment de les organitzacions de dones, així com el desenvolupament de les seves habilitats.

Àmbit d’actuació: enfortiment social i sindical, drets humans.
Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 21.274,23 euros.
Subvencions aprovades: 15.372,28 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Durada: De l’1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2018.

 

Xarxa d’Agents pel Treball Digne a San Salvador, El Salvador 2017-2020 (fase I)

Descripció:

El projecte va tenir tres àmbits d’acció:
1. Formació d’agents per al treball digne;
2. Formació i difusió del concepte i continguts del treball digne, dirigit a membres d’organitzacions sindicals, socials, dones i joves;
3. Execució d’accions divulgatives, d’acompanyament a esdeveniments dels treballadors i assessories a treballadors acomiadats.
Al juliol va començar la formació dels deu agents seleccionats i es van realitzar les primeres accions divulgatives. Aquest projecte, que tindrà una durada de quatre anys, ha estat dirigit aquest primer any a treballadors organitzats i no organitzats, a dones, joves estudiants, joves emprenedors, mestres, treballadores de maquiles, agents de seguretat privada i a ciutadans en general per a incentivar l’enfortiment del teixit social i sindical.
La Xarxa d’Agents per al Treball Digne és una figura nova en els projectes, se la considera pionera a El Salvador pels impactes obtinguts tant en la consolidació d’una xarxa de multiplicadors en la formació com també en la difusió del treball digne.
Aquests deu agents seleccionats van rebre una formació més àmplia sobre l’aplicació del treball digne en el context nacional i la seva relació amb els preceptes constitucionals, les diferents formes organitzatives i la formació de nous lideratges, especialment entre dones i joves.
Aquests agents s’han encarregat d’impartir 21 tallers dirigits a estudiants de nivell bàsic, universitaris, joves emprenedors, mestres, treballadores de maquiles i venedors per compte propi amb una participació de 366 persones. També s’han executat 98 accions pels agents seleccionats.
Àmbit d’actuació: enfortiment sindical, drets Laborals.
Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 27.016,63 euros.
Subvencions aprovades: 13.000,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Durada: de l’1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2018.

 

Creació d’una cooperativa de fleca i rebosteria pel treball digne a San Sebastián Salitrillo, departament de Santa Ana

Descripció:
El projecte va consistir a crear una cooperativa especialitzada en fleca i rebosteria mitjançant la dotació d’un forn que es va lliurar inicialment en qualitat de préstec als beneficiaris del projecte, en el qual van participar dones i joves residents del cantó Els Amates, municipi de San Sebastián Salitrillo, departament de Santa Ana.
El projecte ha tingut tres components: el primer va consistir en la formació i sensibilització del concepte i continguts del treball digne; el segon, la part organitzativa, i el tercer, l’aprenentatge tècnic del procés d’iniciació en fleca.
Una vegada lliurat el forn a la comunitat, es va capacitar els beneficiaris en l’ús i bon manteniment del forn.
El projecte va finalitzar realitzant-se totes les capacitacions previstes en la planificació. Van ser 16 jornades de capacitació amb una mitjana de 12 participants.

Àmbit d’actuació: economia social.
Socis locals: Institut per a un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 6.422,29 euros.
Subvencions aprovades: 3.000,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Durada: de l’1 d’octubre de 2018 al 31 de desembre de 2018.

 

Treball digne i construcció de la pau, Lérida, Colòmbia

Descripció:

El projecte «Treball digne i cultura de pau» va brindar al jovent l’oportunitat de reunir-se, interactuar, parlar de si mateixos, de la seva realitat, dels contextos que habiten, de les formes com tramiten els conflictes, de les estratègies que han d’implementar per avançar i projectar-se en tot el que és individual, familiar i social, i també des del punt de vista local i regional, de la importància de generar idees que consolidin a mitjà i llarg termini emprenedories que generin oportunitats laborals, i que aquestes oportunitats propiciïn el reconeixement i l’aplicació d’alternatives dignes i un recurs adequat per a la seva projecció escolar i familiar, i que garanteixin la seva permanència a la zona amb els coneixements, habilitats, i destreses adquirides per a generar desenvolupament, no només social sinó també econòmic, al municipi i a la regió.
El projecte va incloure activitats formatives i de sensibilització amb els i les joves, convertides aquestes sessions en espais de reflexió i anàlisi de la realitat, d’intercanvi de sabers, sentiments i punts de vista a través dels quals analitzen la realitat i somien a transformar-la. En aquestes trobades mensuals els joves van identificar noves formes d’expressar-se, de comunicar-se i de trobar activitats d’interès, de les quals està mancat el municipi, ja que en la seva majoria el treball juvenil es desenvolupa des de l’educació formal en les institucions educatives.
Sumat als espais formatius, els joves es van anar vinculant gradualment a activitats que ells mateixos van suggerir i van plantejar del seu gust i interès, i a través de les quals s’enfortien llaços d’amistat, solidaritat, generaven intercanvi i possibilitats de desenvolupar accions de projecció a la comunitat. En el procés han sorgit activitats esportives, tals com un campionat llampec de microfutbol en què nens i joves es van integrar en un somni comú d’enfortir la convivència des de la vivència, respectant regles i acords que fonamenten un dels eixos del projecte com és la cultura de pau.
El treball digne va ser enfortit a través del reconeixement de la importància de la naturalesa i tot el que aquesta genera, com residus que poden ser reutilitzats i reciclats; des d’aquesta experiència inicialment es van realitzar adornaments per a la llar (cofres, fanals, etc.) com a punt de partida que en el futur pot generar alternatives d’emprenedoria que generin recursos no només per als joves i les seves famílies, sinó per al municipi si es fa una adequada apropiació i maneig dels residus.
Es va desenvolupar el procés formatiu en dos eixos i sis jornades formatives, dues en treball digne i quatre en cultura de pau.

Àmbit d’actuació: Construcció de pau.
Socis locals: Asociación Cristiana de Jóvenes de Tolima ACJ-YMCA.
Import total: 7.802,23 euros.
Subvencions aprovades: 4.561,95,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida
Durada: de l’1 de maig de 2018 al 31 d’octubre de 2018.

 

Xarxa de Cooperatives pel Treball Digne a El Salvador 2017-2020 (fase II)

Descripció:
Aquest programa triennal consisteix en la creació d’una xarxa de cooperatives especialitzades en l’elaboració de pa i pastisseria que es va iniciar a principis de setembre de 2017.
En aquesta segona fase del programa, que s’iniciarà a principis de setembre de 2018, es treballarà en dues línies:
 Acompanyament i assessorament en la consolidació de les 8 cooperatives que s’han creat en la fase I i de les 4 que surten del projecte «Hornos solidarios», finançat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 Creació de 8 noves cooperatives a Santa Ana, Cuscatlán, Sonsonate, San Salvador (3), La Paz i Chalatenango.
Per tal de fer-ho possible, en aquesta fase s’adquiriran 8 forns que serviran per elaborar el pa i les pastes, i que són cedits en qualitat de dipòsit a les participants. Posteriorment, quan es facin efectives les cooperatives, i si la viabilitat en queda garantida, queden en la seva propietat. Es formaran 120 dones i joves, cada grup està compost per 15 persones, que al finalitzar el procés s’incorporaran de ple dret a la Xarxa.
La formació es dividirà en dues parts:
 Teòrica: es formarà les beneficiàries en el concepte i continguts del treball digne com a eina transformadora de la societat. També es tractarà la importància de l’organització per a l’apoderament de la dona.
 Pràctica: es donarà formació especialitzada en l’elaboració de pa, pastes i pastisseria.
Aquests forns tenen una triple finalitat social: en primer lloc, es produeix i comercialitza el pa, amb les seves varietats i especialitats, així com productes de pastisseria, per contribuir a la millora del nivell de vida de les beneficiàries. En segon lloc, una part dels guanys es reverteixen en el bé de la comunitat, ja sigui en salut, educació o infraestructures. I finalment, les beneficiàries del programa es comprometen a facilitar l’ús dels forns i a ensenyar el que han après a altres dones de la seva comunitat o comunitats veïnes i així oferir una sortida laboral i econòmica a altres dones.

Àmbit d’actuació: Foment de l’economia social.
Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 40.442,56 euros.
Entitats finançadores: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Igualada.
Durada: De l’1 d’octubre de 2018 al 31 de juliol de 2019.