Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Avançant en la millora de les condicions laborals a Tànger

cooperació sindical

El mes de febrer va finalitzar el projecte «Treball digne per avançar en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de Tànger» que durant un any ha contribuït a la millora del dret al treball en condicions dignes i a l’organització sindical de la Central Democràtica del Treball (CDT) en aquesta ciutat del nord del Marroc.

Aquest projecte, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha apropat coneixements en drets humans i laborals, salut laboral, medi ambient, gènere i legislació a més de 2.300 treballadors i treballadores de les zones franques i dels polígons d’El Majd, Mghogha i Gzenaya. Aquesta informació va arribar als treballadors i treballadores a partir de les 115 sortides que activistes de la CDT van fer a aquestes zones i en les quals es va repartir material divulgatiu. A més a més, 600 persones, de les quals 290 eren dones, han rebut formació específica que els permetrà ser corretja de transmissió dins de les empreses, forjant així quadres sindicals capaços de detectar vulneracions de drets i ser referents pels seus companys i companyes.

«Treball digne per avançar en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de Tànger», també ha facilitat el debat sobre la immigració i quines eines tenen els sindicats i els treballadors i treballadores per garantir els drets de les persones migrades. Això va ser possible a través d’un seminari en què va participar AMIC i en què es van poder confrontar les diferents maneres d’afrontar el fenomen migratori.

El projecte també va fomentar l’intercanvi d’experiències entre delegades de la UGT de Catalunya de diferents sectors i sindicalistes de la ciutat de Tànger. El mes de juny, sis delegades de Catalunya es van desplaçar al Marroc per conèixer de primera mà la problemàtica i l’organització sindical de la CDT, així com el funcionament i marc de relacions laborals de les empreses establertes en aquest país. El mes d’octubre van ser els nostres col·legues de Tànger que van visitar el nostre sindicat i diferents empreses de casa nostra. Aquests intercanvis van servir per crear sinergies i aliances per millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores.

Finalment, aquest projecte també ha aportat la possibilitat de fer un recopilatori de vulneracions de drets laborals a les empreses de Tànger i fer-ne una denúncia pública.