Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

L’entitat

Sindicalistes Solidaris és el nom amb el qual es dóna a conèixer públicament la Fundació Comaposada, una fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud.

Promovem la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

Comptem amb l’estructura territorial i sectorial de la UGT, amb delegats arreu de Catalunya.

Volem que es respectin els drets que proclamen la Declaració de Drets Humans de les Nacions Unides i els Convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT), a més de les legislacions laborals de cada país. En particular:

  • Dret a fundar sindicats i a afiliar-s’hi per defensar els seus interessos
  • Dret a fer negociacions col·lectives
  • Dret a un salari digne i igual per a homes i dones
  • Dret a tenir protecció social en cas de desocupació, vellesa i malaltia
  • Dret a una limitació raonable de la jornada de treball

Creiem que la millor estratègia, perquè es respectin els drets dels treballadors és enfortir els sindicats del Sud, perquè:

  • Defensin i facin conèixer els drets laborals i sindicals
  • Impulsin el sindicalisme al sector informal de l’economia
  • Ofereixin formació sindical i ocupacional
  • Fomentin l’economia social
  • Siguin capaços de fer propostes socials i econòmiques als governs dels seus països