L’equip central

El president del Patronat de Fundació Comaposada – Sindicalistes Solidaris és el secretari general de la UGT de Catalunya, Camili Ros i Duran (sgeneral@catalunya.ugt.org)

La resta de persones que formen el Patronat són membres de l’executiva de la UGT de Catalunya, els secretaris generals de les federacions sectorials i de les unions territorials del sindicat, així com diverses personalitats del món cultural i social.

Les persones que formem l’equip de la Fundació som aquestes:

  • Director:
    Paco Neira
    pneira@catalunya.ugt.org
  • Subdirector i Secretari:
  • Javier Martínez                                                                                                                                         sindicalistes@sindicalistessolidaris.org                                                                                                             jmartinez@sindicalistessolidaris.org
  • Àrea de Cooperació:

Responsable Amèrica llatina

Pepe López

plopez@sindicalistessolidaris.org

Responsable Magreb

Núria Pelay

        nelay@sindicalistessolidaris.org

  • Àrea de Comunicació

  Núria Pelay

  npelay@sindicalistessolidaris.org

          Pepe Alonso
cultur30@gmail.com

  • Director de la revista SUD:

Nicolás Cortés
          ncortes@l-h.cat

La secretària del Patronat és Carmen P. Higueras Paulette