Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Tots els Llibres

Mantenim una activa política editorial. Actualment, el nostre catàleg consta de diversos temes: Història de la UGT de Catalunya, Cooperació sindical internacional i temes laborals i culturals.

alt     alt     alt     alt       alt

Història de la UGT de Catalunya:

TÍTOLAUTOREDITOR
Ramon Porqueras. L’heterodòxia militant Un socialista contra FrancoDavid BallesterFundació Josep Comaposada
Marginalitats i hegemonies: la UGT de Catalunya (1888-1939) De la fundació a la II RepúblicaDavid BallesterColumna i Fundació Josep Comaposada
Marginalidades y hegemonías: la UGT de Cataluña (1888-1939) De la fundación a la II RepúblicaDavid BallesterEdiciones del Bronce i Fundació Josep Comaposada.
Els anys de la guerra. La UGT de Catalunya (1936-1939David BallesterColumna i la Fundació Josep Comaposada
Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat de la UGT de Catalunya (1939-1976)David BallesterViena Edicions i  Fundació Josep Comaposada

Cooperació sindical internacional

TÍTOLAUTOREDITOR
Colòmbia El Proceso de Paz en femenino pluralPepe LópezFundació Josep Comaposada
Exposició itinerant. Solidaritat i Compromís.VV.AA.Fundació Pau i Solidaritat i Fundació Josep Comaposada
Guia de Cooperació sindical per a treballadors i treballadores. Solidaritat i Compromís.VV.AA.Fundació Pau i Solidaritat i Fundació Josep Comaposada
Veus de dones magrebinesVV.AA.Sindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya -Avalot
Reflexions cap a una cooperación transformadoraPepe LópezSindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya
Converses amb 10 dones treballadores del SudCoord. Emma IzaolaSindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya
Converses amb 10 sindicalistes del SudVV.AA.Sindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya
Programa d’integració dels joves del nord del Marroc. Una visió dels joves catalans i marroquinsMireia Donés i Chakib Slimane Coord. Gasmi AboudineSindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya –Avalot -FDT
Exposició: Si saps que està malament, arregla-ho! Testimonis de la cooperació sindical internacionalCati Jerez i Emma IzaolaSindicalistes Solidaris -UGT de Catalunya
Exposició: Somos AndandoEmma Izaola i Jaume SolerFundació Josep Comaposada  -UGT de Catalunya
Bones Pràciques de la Cooperació Catalana. Plataforma sindical Común (Nicaragua, Guatemala, costa Rica, Hondures, Panamá i El Salvador)AVALUA i Sindicalistes SolidarisAVALUA
Treball solidari. La cooperació al desenvolupament des del sindicalismeCarme VallFundació Josep Comaposada
Guia de Cooperació SindicalCoord. Emma IzaolaFundació Josep Comaposada
Nova Guia de Cooperació SindicalEmma Izaola i Carme VallFundació Josep Comaposada
Aproximació a la realitat de la dona treballadora del nord del MarrocCoord. Pepe LópezFundació Josep Comaposada -UGT de Catalunya
I Trobada de cooperació sindical Catalunya-MarrocFundació Josep Comaposada -UGT de Catalunya
Cooperació internacional 2001-2004: memòria gràficaFundació Josep Comaposada -UGT de Catalunya
Cooperació internacional 2005-2008: memòria gràfica Fundació Josep Comaposada -UGT de Catalunya
Integració laboral i sindical de les dones del nord del MarrocFundació Josep Comaposada -UGT de Catalunya

Temes laborals i sindicals

TÍTOLAUTOREDITOR
Exposició: Volem Treball digne! Una reflexió sobre què és treball digne i com lluitar per aconseguir-loCoord. Emma IzaolaSiondicalistes Solidaris -UGT de Catalunya
Los derechos laborales son derechos humanosFundació Josep Comaposada
Cuba: sociedad y trabajoCoord. Juli BusquetsFundació Josep Comaposada -Ajuntament de Barberà del Vallès
Quaderns 1. La falta de empleoJosep M. TriginerFundació Josep Comaposada
Quaderns 2. Reptes del sindicalisme català per al nou segleAgustí Colomines i Jordi SánchezFundació Josep Comaposada

Cultura

TÍTOLAUTOREDITOR
De Yellow Kid a Superman. Una visión social del cómicJaume Vidal, Antoni Guiral, Ramón de España i Sergio FidalgoDiputació de Barcelona, Avalot i Fundació Josep Comaposada.
Superhéroes y villanos. Una visión social del cómicJaume Vidal i Nicolás CortésDiputació de Barcelona,  Generalitat de Catalunya, Avalot i Fundació Josep Comaposada

Altres

TÍTOLAUTOREDITOR
Quaderns 3. Llengua i comunicacióJoan TudelaFundació Josep Comaposada
Homenatge a l’Ángel JiménezFundació Josep Comaposada i la UGT de Catalunya