Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Darrers projectes portats a terme (2015-2019)

AMÈRICA

CATALUNYA

AMÈRICA

Treball digne i construcció de la pau, Lérida, Colòmbia

Descripció:
El projecte «Treball digne i cultura de pau» va brindar al jovent l’oportunitat de reunir-se, interactuar, parlar de si mateixos, de la seva realitat, dels contextos que habiten, de les formes com tramiten els conflictes, de les estratègies que han d’implementar per avançar i projectar-se en tot el que és individual, familiar i social, i també des del punt de vista local i regional, de la importància de generar idees que consolidin a mitjà i llarg termini emprenedories que generin oportunitats laborals, i que aquestes oportunitats propiciïn el reconeixement i l’aplicació d’alternatives dignes i un recurs adequat per a la seva projecció escolar i familiar, i que garanteixin la seva permanència a la zona amb els coneixements, habilitats, i destreses adquirides per a generar desenvolupament, no només social sinó també econòmic, al municipi i a la regió.
El projecte va incloure activitats formatives i de sensibilització amb els i les joves, convertides aquestes sessions en espais de reflexió i anàlisi de la realitat, d’intercanvi de sabers, sentiments i punts de vista a través dels quals analitzen la realitat i somien a transformar-la. En aquestes trobades mensuals els joves van identificar noves formes d’expressar-se, de comunicar-se i de trobar activitats d’interès, de les quals està mancat el municipi, ja que en la seva majoria el treball juvenil es desenvolupa des de l’educació formal en les institucions educatives.
Sumat als espais formatius, els joves es van anar vinculant gradualment a activitats que ells mateixos van suggerir i van plantejar del seu gust i interès, i a través de les quals s’enfortien llaços d’amistat, solidaritat, generaven intercanvi i possibilitats de desenvolupar accions de projecció a la comunitat. En el procés han sorgit activitats esportives, tals com un campionat llampec de microfutbol en què nens i joves es van integrar en un somni comú d’enfortir la convivència des de la vivència, respectant regles i acords que fonamenten un dels eixos del projecte com és la cultura de pau.
El treball digne va ser enfortit a través del reconeixement de la importància de la naturalesa i tot el que aquesta genera, com residus que poden ser reutilitzats i reciclats; des d’aquesta experiència inicialment es van realitzar adornaments per a la llar (cofres, fanals, etc.) com a punt de partida que en el futur pot generar alternatives d’emprenedoria que generin recursos no només per als joves i les seves famílies, sinó per al municipi si es fa una adequada apropiació i maneig dels residus.
Es va desenvolupar el procés formatiu en dos eixos i sis jornades formatives, dues en treball digne i quatre en cultura de pau.
Àmbit d’actuació: Construcció de pau.
Socis locals: Asociación Cristiana de Jóvenes de Tolima ACJ-YMCA.
Import total: 7.802,23 euros.
Subvencions aprovades: 4.561,95,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida
Durada: de l’1 de maig de 2018 al 31 d’octubre de 2018.

CATALUNYA

Edició del llibre Veus de dones magrebines

Descripció:  Amb aquesta publicació es vol donar a conèixer la realitat de la situació de la dona treballadora del Magreb mitjançant una anàlisi de la situació sociolaboral, a més d’entrevistes a sis dones treballadores i sindicalistes del Marroc, Tunísia i Algèria, i la publicació de les conclusions de la trobada de dones del Magreb i Catalunya celebrada el novembre de 2014 a Tunísia.

S’han fet presentacions tant a Granollers com a la comarca del Baix Llobregat. A més, s’han distribuït llibres a través de la UGT de Granollers i la secció sindical de la UGT de l’Ajuntament del Prat.

Àmbit d’actuació: Sensibilització.

Import total: 16.770,12 €.

Subvencions aprovades: 8.139,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Granollers i el Prat de Llobregat.

Durada: De l’1 de maig del 2015 al 30 desembre de 2015.

 

Clàusula ecosolidària

Descripció: Es tracta d’una campanya dirigida als treballadors i treballadores de les organitzacions sindicals i d’empreses públiques i privades de Catalunya perquè desenvolupin coneixements, habilitats i hàbits de consum orientats a promoure la solidaritat i la cooperació, així com a promoure un model de desenvolupament sostenible. S’elaborarà una guia de cooperació sindical, la exposició “ Cooperació sindical : solidaritat i compromís “ i materials de suport (cartell, tríptic i cartografies de drets).

Àmbit d’actuació: Sensibilització.

Entitat finançadora: ACCD.

Durada: desembre de 2013 a octubre de 2016.

 

Edició del llibre Reflexions cap a una cooperació transformadora

Descripció: Amb l’edició i difusió d’aquest llibre, Sindicalistes Solidaris vol contribuir a fomentar un model de cooperació que aconsegueixi la màxima implicació de tots els actors que hi participen, amb plena consciència de què es fa i per a què, qui i com, de quan la cooperació és pertinent i quan deixa de ser necessària. En suma, una cooperació transformadora de la realitat, o millor dit, de les diferents realitats dels actors que participen del somni de dur-la a terme.

La cooperació pateix diverses situacions que posen en risc la seva finalitat transformadora de la societat que la demana, com ara la no adequació i claredat dels objectius i estratègies dels diferents actors, la no participació democràtica en la formulació, execució i avaluació dels projectes per part de la comunitat receptora, o la burocratització i els protocols administratius molt exigents. Tots aquests factors són més freqüents del que es pensa, i cal cercar mecanismes de detecció i rectificació immediats si no volem malbaratar els recursos escassos i els enormes esforços dels qui hi treballem.

Pensem que la cooperació transformadora rau no només en la millora de la qualitat de vida i l’enfortiment de la cohesió social, que confronta les pobreses i les desigualtats, sinó també en superar els esquemes d’injustícia i autoritarisme que ofeguen la participació de la comunitat. Aquest és el tret fonamental que hem de procurar entre tots assolir si volem parlar d’un veritable desenvolupament sostenible i alliberador.

Amb aquesta finalitat, Sindicalistes Solidaris ha elaborat i difós aquest llibre, per  sensibilitzar al voltant de la cooperació transformadora, descrivint com hauria de ser i qüestionant el model de cooperació imperant. Tot això, mitjançant un procés de reflexió que no defuig l’autocrítica.

Amb això, pretenem que els treballadors i treballadores dels municipis que participen en aquest projecte de sensibilització es conscienciïn de la importància de reclamar i promoure un veritable desenvolupament sostenible.

El llibre serà difós durant 2017 als municipis que el financen, mitjançant actes de presentació on participaran representants de Sindicalistes Solidaris, i distribuït pels companys de la UGT de Granollers, el Prat de Llobregat i Terrassa.

Import total:  17.548  euros.

Subvencions aprovades: 11.798 euros.

Àmbit d’actuació: Sensibilització.

Entitat finançadora:  Ajuntament de Granollers, Terrassa i el Prat de Llobregat.

Durada: febrer de 2016 a desembre de 2016

 

REVISTA SUD 20

Descripció: Aquest any, hem col·laborat amb el Centre d’Estudis i Recerques Socials i Metropolitanes (CERM) en l’edició i distribució del número 20 de la revista Sud.

Amb aquest número, celebrem 15 anys d’una publicació que s’ha consolidat, que va néixer el 2001 amb la voluntat de contribuir a difondre les accions en matèria de cooperació sindical que es realitzen, i com un instrument de reivindicació de polítiques internacionalistes i solidàries.

En aquest número hi ha un dossier especial sobre el TTIP.

 

Campanya «Cooperació sindical: solidaritat i compromís»

Descripció:  El projecte consisteix a donar continuació a la campanya de sensibilització, iniciada el 2016, adreçada als delegats i delegades i a l’afiliació en general, per explicar la cooperació sindical al desenvolupament en un context en què una part dels treballadors i treballadores posen en dubte la utilitat, la necessitat o l’oportunitat de la cooperació internacional.

La campanya consistirà a portar a diferents seccions sindicals de la UGT de  Catalunya  els materials editats (díptics, cartells, guia, cartografia dels drets, etc.) per contribuir a reforçar i difondre les raons per les quals les organitzacions sindicals actuen en l’àmbit de la cooperació i quins resultats obtenen.

També portarem l’exposició «Cooperació Sindical: Solidaritat i Compromís» a diferents municipis de Catalunya.

El resultat final que volem aconseguir és que els treballadors i treballadores de les empreses públiques i privades de Catalunya desenvolupin coneixements orientats a promoure la solidaritat i la cooperació, i passin a l’acció col·laborant activament en projectes de cooperació al desenvolupament.

 

Edició i presentació del llibre Colombia: el proceso de paz en femenino plural

Descripció:

 

Colombia: el proceso de paz en femenino plural pretén aportar el seu gra de sorra en favor de la reconciliació i d’una construcció consistent de la pau a Colòmbia tot respectant la perspectiva de gènere en totes les seves etapes. Per això considerem necessari un protagonisme just de les víctimes tot difonent la seva veu, el seu dolor, i la seva memòria com a elements consubstancials a la reconciliació. I, entre elles, les dones són qui més han sofert i sofreixen en la guerra i en la pau, les que continuen lluitant per ser considerades com cal en la resolució del conflicte, des del mateix text dels acords fins a la seva aplicació definitiva, amb els recursos que siguin necessaris i amb la prioritat que es mereixen.

Però això no serà possible si no aflora la veritat, si no s’explica bé què va passar, qui en va formar part, si no s’afronta amb justícia i respecte el mal moral, psicològic i material, si no es restitueixen les terres als qui van ser-ne expulsats pel conflicte, si no es produeix un perdó sincer i la reparació a totes i cadascuna de les víctimes durant els més de cinquanta anys del sagnant i destructiu conflicte que ha sofert el país.

El projecte pretén estimular la població catalana sobre el coneixement del procés de pau i de reconciliació a Colòmbia des del punt de vista de quinze dones de diferents edats, procedències i professions, mitjançant 15 entrevistes en les quals es van formular una sèrie de preguntes per poder conèixer i comparar l’amplitud i profunditat de les diferents respostes que de ben segur enriquiran la nostra visió sobre l’actual procés de pau a Colòmbia.

 

Àmbit d’actuació: Educació per la pau.

Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers, Terrassa i el Prat de Llobregat.

Durada: 1 de juliol de 2017 a 30 de desembre de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinemón 2018-Cicle de cinema solidari al carrer. ODS

Descripció:

El cicle de cinema tracta de potenciar la implicació i l’educació en la cultura de pau de la ciutadania en general, però especialment es busca treballar amb nous públics, com la gent jove de la ciutat (implicant diferents plataformes de joves amb la seva participació en activitats complementàries del cicle). També s’intenta potenciar la creació de nous espais de participació per al debat de nou públic, com la població migrada de la ciutat de Lleida.

Es tracta de sensibilitzar la ciutadania a través del cinema i de les noves comunicacions, augmentar la cultura cinematogràfica més enllà de les grans produccions sense rerefons social.

Dins aquest cicle es proposa la visualització d’un total de dues pel·lícules o documentals i dos curtmetratges. El cicle es complementarà amb altres accions com actuacions musicals, paradetes, exposicions o presentacions i inclús actuacions, amb la finalitat de cridar l’atenció de públic no avesat als cicles de cinema, i que amb la complementació de música o actuacions diverses, acaben quedant-se al cicle de cinema a la fresca.

Gràcies a la seducció de les imatges assimilem fàcilment com a propis els criteris d’interpretació que suposa sempre qualsevol forma de representació, sobretot en el cas del cinema o d’un determinat tipus de cinema que busca aquesta simbiosi amb l’espectador i l’espectadora. Els mecanismes d’identificació i la sobrevaloració que els propis mecanismes espectaculars donen a les coses mostrades facilita aquesta indiferenciació entre la realitat viscuda i la seva representació.

 

Àmbit d’actuació: Educació per la pau.

Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida.

Durada: 1 de desembre de 2017 a 30 d’agost de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Sud 21

Descripció:

La revista Sud és l’instrument de la Fundació Sindicalistes Solidaris per explicar les activitats que es porten a terme en el marc del nostre dia a dia, però també per visualitzar quina és l’acció internacional de la UGT de Catalunya.

El número anual corresponent a l’any 2017 ha tingut com a eix vertebrador la reivindicació de la festa del treball, el Primer de Maig, com una diada que continua sent tan vigent com el primer dia. Països llunyans com Turquia no el consideren festiu, però tampoc altres de més propers com Andorra, que tenen unes lleis laborals que permeten l’acomiadament lliure i el contracte de treball verbal.

La nostra revista ha comptat amb la participació de col·laboradors internacionals de gran rellevància internacional com Sami Naïr, que ens han donat una visió més global i transversal de la situació internacional, i d’altres de més propers, com són els col·laboradors d’àmbit municipal de molts dels nostres projectes sobre el terreny. Destaquen les plomes dels companys de l’Ajuntament de Sant Boi i de la Diputació de Barcelona.

Endeguem en aquest número una col·laboració molt interessant amb l’Ajuntament de Barcelona, que té una activitat internacional molt destacada tant amb el nord com amb el sud, i que esperem que es pugui mantenir en el futur. No hem d’oblidar que es calcula que el 2050 el 70% de la població mundial viurà en ciutats, i és per això que el que anomenem diplomàcia de ciutats amb exemples com la xarxa mundial de ciutats i governs locals i regionals, agafarà una volada important.

 

Campanya «Volem treball digne»

Descripció:

La campanya «Volem treball digne!» té com a finalitat difondre els principis del treball digne, com a dret humà fonamental, basant-nos amb l’ODS número 8 de Nacions Unides i els tractats de l’OIT, i veure quin és el coneixement i perspectives que tenen els treballadors i treballadores de les diferents àrees geogràfiques a on treballa Sindicalistes Solidaris. També es fa una visió d’algun dels altres ODS amb els quals s’interrelaciona amb força, com l’1 (fi de la pobresa), el 3 (salut i benestar), el 4 (educació de qualitat), el 10 (reducció de les desigualtats), l’11 (consum i producció responsables) i el 16 (pau, justícia i institucions sòlides), fruit de les aportacions que s’han fet des de les xarxes socials.
Es tracta d’una campanya innovadora i dinàmica que ha utilitzat les aportacions fetes a les xarxes socials en una primera fase, i que ha desembocat posteriorment en una exposició i un catàleg de la campanya que recull les aportacions fetes per treballadors i treballadores emprant aquestes noves eines de comunicació.

Àmbit d’actuació: Educació per la pau.
Import total: 19.559,51 euros.
Subvencions aprovades: 14.042,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers, Terrassa i el Prat de Llobregat.
Durada: De l’1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2018.

 

Exposició «A pie de valla. Frontera sur»

Descripció:

«A pie de valla. Frontera sur», del fotoperiodista J. Antonio Sempere, és una mostra fotogràfica que pretén sensibilitzar la població catalana de les condicions de vida d’aquells que intenten saltar la tanca de la frontera sud entre l’Estat espanyol i el marroquí buscant oportunitats de vida millors. Consta de 53 imatges de 30 x 50 cms, amb suport paper ploma. Aquestes fotografies van ser preses durant l’any 2016 i podem veure imatges tant dels precaris campaments situats en territori marroquí, on malviuen aquells que tenen la intenció de saltar la tanca, com de la tanca i zones adjacents i de rescat, i finalment, dels centres d’internament cap a on els condueixen les forces d’ordre quan arriben a territori espanyol.
Aquesta exposició s’ha pogut veure a Esplugues de Llobregat, Granollers, el Prat de Llobregat, Terrassa i Vilafranca del Penedès, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

Revista Sud número 22

Descripció:

la revista Sud arriba al seu número 22 amb un dossier central dedicat a la iniciativa de l’OIT en el seu centenari sobre el futur del treball que volem. També hi trobem un homenatge a Luís Fuertes, traspassat el 15 d’agost, i que va ser secretari general de la UGT de Catalunya entre el 1976 i el 1982; Fuertes durant molt de temps va ser col·laborador de Sindicalistes Solidaris, liderant els projectes de l’entitat a l’Amèrica Llatina i especialment al Perú. En aquest número també hi trobem un recorregut pels diferents projectes de l’organització i articles d’opinió i de pensament de persones referents dins del camp de la cooperació tant de casa nostra com d’àmbit internacional. L’edició compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.