Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Programa de Formació  “Joves i Treball Digne Al Marroc“

trabajo jovenes marruecosPrograma de Formació  “Joves i Treball Digne Al Marroc“

Aquest és un projecte que pretén donar veu i fomentar la participació del jovent a la societat i al sindicat per tal que tinguin el paper que els hi correspon i incorporar-los a la vida sindical. Es formarà els i les joves en drets humans, legislació, drets laborals i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment pel que fa al treball digne. També es farà una campanya de sensibilització al carrer i a les empreses.

La situació dels i les joves al Marroc és d’una alta vulnerabilitat a causa de problemes estructurals al país que els deixa en un espai indefinit sense accés a la formació ni al món del treball.  Els joves representen el 35% de la població marroquina, però les polítiques governamentals els ignoren i  no tenen en compte les seves necessitats i aspiracions, cosa que produeix un desencant que els porta a plantejar-se la immigració cap a Europa. Els joves tarden molt a incorporar-se al mercat laboral i quan ho fan és en unes situacions altament precàries. Això també fa que la participació dels joves en el món sindical sigui molt minsa i tardana, envellint les estructures sindicals i perdent tota l’energia que els i les joves poden aportar a la vida sindical.

El projecte «Joves i Treball Digne al Marroc 2019-2022 (fase I)» és un projecte integral que es realitzarà a tot el territori del país. En una primera activitat es formarà a 28 persones pertanyents a 25 regions i del secretariat de joves de la CDT, així com de tres sectors productius, en una doble jornada formativa a la ciutat de Casablanca.  Posteriorment es replicaran aquestes formacions a cadascuna de les regions i sectors. En aquesta segona activitat hi prendran 700 joves, dels quals com a mínim 245 seran dones, representant un 35% del total.

Per tal de visualitzar als i les joves i apoderar-los davant de la societat,  s’editaran cartells i díptics per dur a terme accions al carrer i als polígons industrials coincidint amb el 1r de Maig i el Dia del Treball Digne (7 d’octubre). Amb aquestes accions de formació i difusió s’enfortirà el paper dels i les joves davant del sindicat i de la ciutadania en general.

És un projecte que a la seva finalització comptarà amb secretaries de Joventut a totes les regions del país i tindrà constituïts grups de joves que lluitin pels seus drets, coordinadament a tot el país.

«Joves i Treball Digne al Marroc 2019-2022 (Fase I)», és una aposta per fer un treball d’apoderament del jovent, que parli el seu llenguatge, fomentant una participació d’acord amb les maneres de fer de la joventut i que empri les noves tecnologies com a eines indispensables dels i les joves d’avui en dia a gran part del món.

A causa de la covid-19, el govern marroquí va decretar durant mesos el confinament total de la població i posteriorment restriccions en la celebració de reunions, formacions i trobades. A causa d’això les activitats previstes en el projecte s’han vist alterades. S’ha decidit continuar amb la formació de manera telemàtica, amb la creació d’una pàgina web per part de l’Escola pel Treball Digne del Marroc a Tetuan que donarà suport a la formació dels joves marroquins.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals i de gènere

Socis locals:  Confederació Democràtica del Treball (CDT)

Import total:  28.390,28 euros

Subvencions aprovades:  16.210,28 euros

Entitats finançadores: ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans i Gavà

Durada: 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021