Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

En l’informe emès per la Organització Internacional del Treball (OIT) el passat dia 7 d’abril es preveu que durant el segon trimestre de 2020, a causa del COVID-19 desapareixeran un 6.7% de les hores de treball el que equival a 195 milions de llocs de treball a temps complert.

Malgrat tot, la OIT és cauta i condiciona aquestes xifres a l’evolució futura i a les mesures polítiques adoptades però en tot cas sembla clar que es superarà amb escreix la previsió inicial (d’abans de la pandèmia) de 25 milions de persones desocupades.

Es preveuen enormes pèrdues particularment en els països d’ingressos mitjans i alts (7% o 100 milions de treballadors/es a temps complert); això supera àmpliament els efectes de la crisi financera dels anys 2008-2009.

El 81% total de la població mundial del total dels 3.300 milions que conformen la força de treball estan sent afectades per tancaments totals o parcials dels seus llocs de treball.

Els sectors més exposats a riscos són els de l’hostaleria i restauració, el manufacturer, el comerç minorista i les activitats empresarials i administratives.

Segons aquest estudi, 1.250 milions de persones treballen en sectors considerats d’alt risc de patir pèrdues dràstiques i devastadores, provocant acomiadaments, disminucions salarials i d’hores de treball. Moltes d’aquestes persones estan ocupades en treballs mal remunerats, de baixa qualificació a on un a pèrdua imprevista d’ingressos comportarà grans conseqüències.

A nivell regional, la proporció de treballadors/es en risc varia des del 43% al continent americà al 26% a l’Àfrica. Algunes regions tenen un nivell molt alt d’informalitat la qual cosa, juntament amb la falta de protecció social, la gran densitat de població i la dèbil capacitat, planteja als governs seriosos desafiaments sanitaris i econòmics. Cal tenir en compte que a nivell mundial dos mil milions de persones treballen en el sector informal, la majoria en les economies emergents i en desenvolupament, i corren un risc especialment alt.

Segons Guy Rydes, Director General de la OIT, «els treballadors i les empreses s’enfronten a una catàstrofe, tant en les economies desenvolupades com en les que estan en vies de desenvolupament… hem d’actuar amb rapidesa, decisió i coordinació. Les mesures correctes i urgents podrien marcar la diferència entre la supervivència i el col·lapse»

L’informe conclou en la necessitat d’adoptar mesures polítiques integrades, centrades en quatre pilars: el recolzament a les empreses, a l’ocupació i als ingressos i la incentivació del diàleg social entre els governs, treballadors/es i empresaris/es per tal de trobar solucions corals als estralls que està causant la pandèmia en el món del treball.