Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Darrers projectes portats a terme (2015-2019)

AMÈRICA CENTRAL

ÀREA MEDITERRÀNIA

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ

 


 

 

Escola de cuina de l’Escola pel al Treball Digne del Salvador

Descripció: El projecte ha consistit, en aquesta segona fase, en la creació d’una petita escola de cuina a la seu de la CTD de San salvador, on 55 dones del sector informal de San Salvador, Isla Tasajera y Cantón los Henríquez s’han capacitat per a manipular i elaborar aliments nutritius i higiènicament preparats per poder atendre un petit negoci.

A més, l’escola ha donat servei de menjador a 2.373 alumnes de l’ETD (Escola per al Treball Digne), i els treballadors i treballadores de la zona, perquè gaudeixin d’un servei econòmic i de qualitat.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 11.495,00 €.

Subvencions aprovades: 6.110,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida.

Durada: Del 20 de desembre 2014 al 30 de novembre de 2015.

 

Escola de Cuina pel treball digne d’El Salvador

Descripció:  El projecte consisteix en la implementació d’una escola de cuina itinerant, que servirà per a l’aprenentatge i integració laboral de dones procedents del sector informal de l’economia de San Salvador i de diversos departaments del país i integrades a la Xarxa de dones pel Treball Digne, promoguda per INELSA i les centrals CTD i CATS.

El vehicle per al transport ja està disponible i sota control i gestió d’INELSA, contrapart principal d’aquest projecte. A partir d’aquí, caldria equipar el vehicle com a cuina itinerant, dotant-la de tot l’instrumental per a 20 alumnes, així com del material necessari per a les sessions formatives ( 4 mòduls de formació en cuina i fleca i 12 mòduls de formació bàsica per cuinar de manera sana i nutritiva)

Pel que fa al personal, fa falta una mestra cuinera, una ajudant i del conductor del vehicle, així com del coordinador responsable de l’Escola de Cuina. Així mateix, es fa necessari sufragar les despeses de combustible i de manteniment del vehicle.

El projecte té com a destinatàries 236 dones del sector informal, preferentment mares solteres, que ja posseeixen una parada de cuina al carrer, i les que volen iniciar la seva activitat emprenedora oferint menjars. La cuina, a més de formar, oferirà menjars nutritius i a baix cost a totes les alumnes de la Xarxa de Dones per al Treball Digne, que es formaran paral•lelament amb les alumnes de l’Escola de Cuina en les diverses itineràncies pels departaments del país.

L’Escola de Cuina beneficiarà també els treballadors i treballadores de les organitzacions participants en el projecte, residents en les localitats on s’anirà desplegant l’escola de cuina, que han d’afrontar diàriament un alt cost per una alimentació que no ofereix garanties de salubritat ni és suficientment nutritiva.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 19.729,00 €.

Subvencions aprovades: 11.981,00 €.

Entitat finançadora: Diputació de Lleida.

Durada: De l’1 de gener de 2015 al 15 desembre de 2015.

 

Xarxa de Forns Solidaris pel Treball Digne a El Salvador

Descripció:  La «Xarxa de Forns Solidaris pel Treball Digne a El Salvador», és un projecte integral que combina la formació sobre els principis del treball digne amb iniciatives econòmiques locals per contribuir a fomentar l’ocupació, generar ingressos a les famílies beneficiàries i potenciar la creació de teixit social i sindical, així com la reinversió en beneficis per a la comunitat i estendre la xarxa, no només com a oferta de servei a comunitats i organitzacions, sinó també com a factor de risc per a dones i joves.

En un primer moment el projecte ha arribat a 11 comunitats d’El Salvador, i s’ha prioritzat la participació de dones especialment vulnerables, com mares solteres o víctimes de violència de gènere, formant grups d’entre 12 i 20 persones. Després de la selecció de personal, el projecte s’ha acabat consolidant en 4 comunitats (en una d’elles, Las Cajas, s’han realitzat 2 torns, per poder donar cabuda a més dones), ja que no es disposava de més forns i recursos per cobrir la gran demanda.

Després de la primera fase de selecció i formació sobre treball digne s’han realitzat unes jornades específiques per tractar temes com la higiene alimentària o elaborar els receptaris que es posaran en pràctica.

Un cop completada la formació bàsica, es van comprar 4 forns que es van deixar en préstec a les comunitats per tal de començar a fer la part més pràctica de la formació. Paral·lelament també s’ha anat formant les participants en aspectes com la comercialització, l’atenció al client i el cooperativisme.

Alguns d’aquests grups de dones ja estan venent els seus productes comunitàriament i col·laborant així a teixir complicitats amb les seves comunitats. Cal ressaltar que en zones d’alta conflictivitat aquest projecte no ha tingut cap problema pel que fa al desenvolupament, i que les maras ho han vist com un projecte que beneficia la comunitat, que millorava la qualitat de vida i pacificava l’ambient de violència existent.

Una vegada finalitzat, podem dir que 90 dones han guanyat en autoestima i formació, i que han pogut engegar un projecte empresarial cooperativista que les ha portat a millorar les seves condicions de vida i les de la seva comunitat.

 

Àmbit d’actuació: Foment de l’economia social

Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 28.270,00 euros.

Subvencions aprovades: 13.000,00 euros.

Entitats finançadores: Ajuntament de l’Hospitalet.

Durada: 1 de maig de 2017 a 30 de desembre de 2017.

 

Xarxa de Cooperatives pel Treball Digne a El Salvador 2017-2020 (fase I)

Descripció: El projecte consisteix a crear una xarxa de cooperatives especialitzades en fleca i rebosteria mitjançant forns solidaris que seran lliurats a dones, joves i indígenes, i que tindrà una durada de tres anys, amb el propòsit de produir i comercialitzar els productes que elaborin.

El projecte constarà de tres fases, una per any. Per al primer any es projecta formar i especialitzar 150 dones i joves provinents dels sectors més vulnerables, i se centrarà en els departaments de Santa Ana, Usulután, Cuscatlán, Sonsonate, San Salvador i La Paz.

El projecte contempla diversos components:

– Formació i sensibilització sobre el concepte i continguts del treball digne.

– La importància de l’organització per a l’apoderament de la dona i els joves.

– Aprenentatge tècnic especialitzat en fleca i rebosteria.

Per a tal fi, s’organitzaran 10 grups prèviament seleccionats, que iniciaran el procés d’anar-se constituint en cooperatives en el transcurs de l’execució del projecte.
A cada grup, integrat per 15 persones, se li lliurarà un forn per treballar en qualitat de préstec. Aquests grups s’aniran coordinant i cohesionant entre si, fent trobades d’intercanvi d’experiències per formar inicialment una xarxa de forns solidaris i iniciar el procés de la producció conjunta.

Àmbit d’actuació: Foment de l’economia social.

Socis locals: Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Entitats finançadores: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Igualada.

Durada: 1 d’agost de 2017 a 30 de juliol de 2018.

 

Creació d’una Cooperativa de fleca i pastisseria per al Treball Digne a Sant Sebastià Salitrillo, departament de Santa Ana. El Salvador

Creació d’una cooperativa de fleca i rebosteria pel treball digne a San Sebastián Salitrillo, departament de Santa Ana
Descripció:
El projecte va consistir a crear una cooperativa especialitzada en fleca i rebosteria mitjançant la dotació d’un forn que es va lliurar inicialment en qualitat de préstec als beneficiaris del projecte, en el qual van participar dones i joves residents del cantó Els Amates, municipi de San Sebastián Salitrillo, departament de Santa Ana.
El projecte ha tingut tres components: el primer va consistir en la formació i sensibilització del concepte i continguts del treball digne; el segon, la part organitzativa, i el tercer, l’aprenentatge tècnic del procés d’iniciació en fleca.
Una vegada lliurat el forn a la comunitat, es va capacitar els beneficiaris en l’ús i bon manteniment del forn.
El projecte va finalitzar realitzant-se totes les capacitacions previstes en la planificació. Van ser 16 jornades de capacitació amb una mitjana de 12 participants.
Àmbit d’actuació: economia social.
Socis locals: Institut per a un Nou El Salvador (INELSA).
Import total: 6.422,29 euros.
Subvencions aprovades: 3.000,00 euros.
Entitats finançadores: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Durada: de l’1 d’octubre de 2018 al 31 de desembre de 2018.

 

 

ÀREA MEDITERRÀNIA

Programa de formació, orientació i inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan (fase III)

Descripció:  La tercera fase del programa ha consistit en el manteniment dels tres centres d’inserció professional, un a Larraix i dos a Tetuan, adreçat als joves i gestionats pels sindicats Federació Democràtica del Treball i Unió General de Treballadors del Marroc i per la Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan.

Durant aquest curs s’han format 161 alumnes, 134 dels quals seran alumnes en la matèria d’Agent de Serveis Turístics, que consta de mòduls de francès, castellà, informàtica, comptabilitat, pastisseria, a més de seminaris d’atenció al públic, màrqueting, nous emprenedors i atenció telefònica, i 27 alumnes en la matèria de Tècnics de Construcció. Del total d’alumnes que s’han format, el 72% són dones. Tots els alumnes fan un mòdul bàsic de drets laborals i sindicals.

L’equip directiu, coordinadors, tècnics i directors han executat un pla de visites a diferents empreses i realitzat un pla d’inserció per a l’alumnat.

Àmbit d’actuació: Formació i inserció professional.

Actor sindical local: FDT, UGTM i Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan.

Import total: 123.557 €.

Subvencions aprovades: 85.307 €.

Entitats finançadores: Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, Granollers i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Durada: De l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2015.

 

Centre d’estètica a Larraix

Es tracta d’una acció concreta inclosa en el Programa de formació, orientació i inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan, fase III.

El projecte ha consistit a dotar d’una nova aula integrada al centre de formació que ja està en funcionament a la ciutat de Larraix, per engegar i realitzar un curs d’esteticista, en el qual s’han impartit classes de maquillatge, manicura, perruqueria, massatge i pedicura.

S’han format 34 dones joves en dos grups de 19 i 15 alumnes.

Àmbit d’actuació: Formació i inserció professional.

Actor sindical local: FDT de Larraix.

Import total: 12.300 €.

Subvencions aprovades: 9.000 €

Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Durada: De l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2015.

 

Suport al Centre de Formació Ocupacional per a joves a Larraix Marroc 2015/2016

Descripció:  Una vegada finalitzades les tres primeres fases del Programa de formació i d’inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, s’ha valorat amb els socis locals la necessitat, durant el període 2015-2016, de continuar donant suport als centres sindicals per aconseguir que en un futur (2016-2017) els centres siguin autosuficients. En el cas de la Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan ja es troba en situació de poder mantenir la seva activitat formativa autònomament.

Durant aquesta fase, cada centre funcionarà ja de manera autònoma i mantenint l’activitat formativa ocupacional iniciada en el curs anterior, i mantindrà també la formació-promoció sobre els drets humans laborals (treball digne, codi de treball, etc.).

Amb aquest projecte, la finalitat fonamental és donar resposta a les necessitats d’inserció laboral dels joves formats al centre. El valor afegit que incorpora el projecte és precisament adaptar la formació a les necessitats reals del mercat de treball local i garantir un acompanyament post-formació que possibiliti «tancar el cercle» de la intervenció amb una integració efectiva dels i les joves a les empreses col•laboradores amb les activitats formatives dels centres.

Aquest any es continuarà impartint el curs de Turisme que inclou mòduls de: Idiomes (Francès i Castellà), Informàtica, Comptabilitat, Atenció al Públic (al taulell i telefònica), Comunicació Oral i Escrita, Iniciació al Màrqueting, Cuina i Cuina Tradicional, Pastisseria i Pastisseria tradicional. Al mateix temps, tindrà continuïtat el curs d’Estètica.

Les polítiques d’inserció i acompanyament es faran als mateixos centres de formació, a través del coordinador pedagògic i d’inserció laboral.

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mollet del Vallès donen suport financer al projecte mitjançant el fons obtingut a través del fons de vaga creat al si del seu consistori.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT).

Import total: 19.396,00 €.

Subvencions aprovades: 8.849,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 a l’1 de maig de 2016.

 

Suport al Centre de Formació Ocupacional per a joves a Tetuan Marroc 2015/2016

Descripció:  Una vegada finalitzades les tres primeres fases del Programa de formació i d’inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, s’ha valorat amb els socis locals la necessitat, durant el període 2015-2016, de continuar donant suport als centres sindicals per aconseguir que en un futur (2016-2017) els centres siguin autosuficients. En el cas de la Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetuan ja es troba en situació de poder mantenir la seva activitat formativa autònomament.

Durant aquesta fase, cada centre funcionarà ja de manera autònoma i mantenint l’activitat formativa ocupacional iniciada en el curs anterior, i mantindrà també la formació-promoció sobre els drets humans laborals (treball digne, codi de treball, etc.).

Amb aquest projecte, la finalitat fonamental és donar resposta a les necessitats d’inserció laboral dels joves formats al centre. El valor afegit que incorpora el projecte és precisament adaptar la formació a les necessitats reals del mercat de treball local i garantir un acompanyament post-formació que possibiliti «tancar el cercle» de la intervenció amb una integració efectiva dels i les joves a les empreses col•laboradores amb les activitats formatives dels centres.

Aquest any es continuarà impartint el curs de Turisme que inclou mòduls de: Idiomes (Francès i Castellà), Informàtica, Comptabilitat, Atenció al Públic (al taulell i telefònica), Comunicació Oral i Escrita, Iniciació al Màrqueting, Cuina i Cuina Tradicional, Pastisseria i Pastisseria tradicional. Al mateix temps, tindrà continuïtat el curs d’Estètica.

Les polítiques d’inserció i acompanyament es faran als mateixos centres de formació, a través del coordinador pedagògic i d’inserció laboral.

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mollet del Vallès donen suport financer al projecte mitjançant el fons obtingut a través del fons de vaga creat al si del seu consistori.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional.

Socis locals: Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 25.582,00 €.

Subvencions aprovades: 9.328,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 a l’1 de maig de 2016.

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ

 

Xarxa de cooperatives pel treball digne a El Salvador (fase2)

Finançador: Ajuntaments d’Igualada, Sta. Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i La Geltrú

 

Descripció del projecte: Aquest programa triennal, dividit en 3 fases d’un any cadascuna, consisteix en la creació d’una xarxa de cooperatives especialitzades en l’elaboració de pa i pastisseria que es va iniciar a principis de setembre de 2017. Enguany, doncs, iniciem la segona fase d’aquest programa.

Per tal de fer-ho possible, en cada fase s’adquireixen uns forns que serviran per elaborar el pa i les pastes i que posteriorment, quan es fa afectiva la cooperativa, queden en propietat d’aquesta.

Durant el primer any  hi han pres part 130 dones i es preveu que es materialitzin 8 cooperatives als municipis de Santa Ana (2), Usulután, Cuscatlán (2), Sonsonate, San Salvador i La Paz.

En aquesta segona fase del programa, que s’iniciarà a principis de setembre de 2018, és treballarà en 2 línies:

  • Acompanyament i assessorament  en la consolidació de les 8 cooperatives que s’han creat en la fase I i de les 4 que surten del projecte “Hornos solidarios” finançat per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
  • Creació de 8 noves cooperatives a Santa Ana, Cuscatlán, Sonsonate, San Salvador (3), La Paz i Chalatenango.

Per tal de fer-ho possible, en aquesta fase s’adquiriran 8 forns que serviran per elaborar el pa i les pastes i que són cedits en qualitat de dipòsit a les participants. Posteriorment, quan es fan afectives les cooperatives i si la viabilitat d’aquesta està garantida, queden en propietat d’aquestes. Es formaran 120 dones i joves, cada grup està format per 15 persones, que al finalitzar el procés s’incorporaran de ple dret a la Xarxa.

Els criteris de selecció de les beneficiaries serà:

• Capacitat de treball i creativitat

• Persones amb iniciativa i lideratge

• Saber treballar en grup i compromís de transmetre el coneixement a altres interessades.

La formació es dividirà en dues parts:

Teòrica: es formarà a les beneficiàries en el concepte i continguts del Treball Digne com a eina transformadora de la societat. També es tractarà de la importància de l’organització  per l’apoderament de la dona.

  • Pràctica: es donarà formació especialitzada en l’elaboració de pa, pastes i pastisseria.

Els 3 primers mesos de la capacitació es realitzaran les classes teòriques a raó de 6 hores una vegada a la setmana. Una vegada finalitzat aquest període es començarà la part pràctica, sense abandonar, si cal, mòduls teòrics que ajudin a millorar la formació de les participants.

A les dones i joves provinents de la primera fase, juntament amb les provinents del projecte “Hornos solidarios” se’ls hi oferiran classes de  comptabilitat i comercialització, així com ajuda i seguiment tècnic per tal de tirar endavant les cooperatives garantint així la seva continuïtat.

Aquests forns tenen una triple finalitat social: en primer lloc, es produeix i comercialitza el pa, amb les seves varietats i especialitats així com productes de pastisseria per tal de contribuir en la millora del nivell de vida de les beneficiàries. En segon lloc, una part dels guanys es reverteixen en el bé de la comunitat ja sigui en salut, educació o infraestructures. I finalment, les beneficiaries del programa es comprometen a facilitar l’ús dels forns i a ensenyar a altres dones de la seva comunitat o comunitats veïnes el que han aprés i així oferir una sortida laboral i econòmica a altres dones.

A la tercera fase, la de l’any vinent, es té previst ampliar la xarxa amb 8 noves cooperatives i es farà un acompanyament a les 20 creades en les 2 primeres fases del projecte i del projecte “Hornos solidarios”. Al finalitzar es farà una trobada amb totes les participants per tal de constituir de manera legal i formal la xarxa que tindrà 23 cooperatives que basant-se amb el Treball Digne, ajudaran al desenvolupament social i econòmic d’aquestes comunitats.

Període de execució:

Data d’inici: 1.09.2018    Data de finalització: 31.8.2019