Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Confines: formació per a l’acció. Enfortiment sindical a l’Amèrica Central (Guatemala i Panamà).

Descripció: Confines s’ha emmarcat en els objectius estratègics de la Plataforma Sindical Comuna Centreamericana i concretament, als països de Guatemala i Panamà. És un projecte que ha contribuït a l’enfortiment sindical a través de la capacitació de promotors sindicals i la seva posterior acció de difusió, sensibilització i enfortiment organitzatiu. La característica principal dels promotors sindicals és que són de tipus generalista a Guatemala, mentre que a Panamà aborden específicament les tasques d’enfortiment sindical mitjançant una estratègia d’informació, acció i sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals.

Àmbit d’actuació: Enfortiment i capacitació sindical.

Socis locals: SNTSF-FNL a Guatemala i SUNTRACS  al Panamà.

Entitat finançadora: ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona,  Igualada,  Reus, Mollet del Vallès i Lleida.

Durada: de juliol del 2008 a desembre del 2009.

Programa de formació per a dones joves líders sindicals del Marroc, Algèria i Tunísia. Formaghreb, Fase 2.

Descripció: Formaghreb és un programa formatiu adreçat a joves líders sindicals de la UGTT de Tunísia, la CDT del Marroc i la UGTA d’Algèria, i també als joves de l’Avalot de la UGT de Catalunya. En total han estat 72 joves (36 dones i 36 homes) dels sectors dels sectors de l’Hostaleria, Agroalimentària, Ensenyament, Energia i Mines, Tèxtil, i Sanitat. A més, el programa ha comptat amb un equip de formació integrat per 3 formadors i 3 formadores procedents dels 3 països. El tema central de la segona fase al llarg del 2009 ha estat La comunicació en l’activitat sindical, del qual s’han portat a terme 3 sessions nacionals a cada país i 1 trobada internacional a Susa, Tunísia. Durant la primera fase es va treballar El treball en grup i La plataforma reivindicativa. Durant la tercera fase, el 2010, l’àmbit de la formació serà Els convenis col•lectius i La negociació col•lectiva.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical

Socis Locals: CDT (Marroc), UGTT (Tunísia) i UGTA (Algèria).

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de maig del 2008 al 31 de maig de 2009.

Programa per a la integració laboral i sindical dels joves  del nord del Marroc. Fase 1.

Descripció: aquest projecte a 3 anys (2009-2012) és la continuïtat del programa d’integració laboral i sindical de la dona del nord del Marroc que es va portar a terme entre 2004 i 2009 amb el sindicat CDT (Confederació Democràtica del Treball). En aquest cas es tracta de crear una xarxa de centres de formació ocupacional per als joves de les ciutats de Larraix, Sidi Kacem, Martil, Tetuan, Khemish el Sahel i Laouamra. Els socis locals són la CDT i la FDT (Federació Democràtica del Treball) els quals gestionen els centres i aporten l’equip de 24 formadors i formadores. Les matèries que s’imparteixen són idiomes, informàtica, confecció i formació sociolaboral. Durant el primer any de posta en marxa dels centres es preveu atendre a 800 joves.

Àmbit d’actuació: Formació ocupacional i enfortiment sindical.

Contrapart: CDT (Confederació Democràtica del Treball) del Marroc.

Entitat finançadora: diversos ajuntaments catalans.

Durada: d’octubre del 2009 a octubre del 2010.