Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Universitat sindical per la igualtat i la paritat al Marroc

Paritat Marroc

Amb la “Universitat per la Igualtat i la paritat” que es va dur a terme a la ciutat de Mohammedia (Marroc), es conclou el programa ‘’Empoderament de les dones sindicalistes al Marroc 2022/2023”, realitzat amb el suport dels ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat.

Aquest és un projecte de continuïtat perquè les dones al Marroc ocupin el lloc que els hi correspon, tant al sindicat com a la societat. Les formacions sobre drets fonamentals i igualtat de gènere han estat una bona eina per empoderar-les i incentivar-les a prendre posicions d’igualtat amb els homes, les ha ajudat a autoorganitzar-se i a crear una xarxa de dones per defensar els seus drets i assessorar la resta de companyes.

A la universitat van participar 150 dones i la vicesecretària general de la UGT de Catalunya. Les participants van reivindicar la necessitat de donar continuïtat al projecte per ampliar la xarxa de dones sindicalistes, sobretot estenent les campanyes de difusió i sensibilització entre els sectors més feminitzats.

 

Universidad sindical por la igualdad y la paridad en Marruecos

Con la “Universidad por la Igualdad y la paridad” , en la ciudad de Mohammédia (Marruecos), se concluye el programa ”Empoderamiento de las mujeres sindicalistas en el Marruecos 2022/2023”, realizado con el apoyo de los ayuntamientos de Terrassa, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà y el Prat de Llobregat.

Este es un proyecto de continuidad para que las mujeres en Marruecos ocupen el lugar que les corresponde, tanto en el sindicato como en la sociedad. Las formaciones sobre derechos fundamentales e igualdad de género han sido una buena herramienta para empoderarlas e incentivarlas a tomar posiciones de igualdad con los hombres, las ha ayudado a autoorganizarse y a crear una red de mujeres para defender sus derechos y asesorar al resto de compañeras.

En la universidad participaron 150 mujeres y la vicesecretaría general de UGT de Catalunya. Las participantes reivindicaron la necesidad de dar continuidad al proyecto para ampliar la red de mujeres sindicalistas, sobre todo extendiendo las campañas de difusión y sensibilización entre los sectores más feminizados.