Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Erradicació del treball infantil a través de la lluita contra l’abandonament escolar al Marroc

Erradicació treball infantil Marroc

En una societat on s’accepta el treball infantil, calen actuacions. En aquest context es desenvolupa aquest projecte que té per objectiu lluitar contra l’abandonament escolar, amb el que això comporta d’incorporació prematura al món laboral.

S’han impartit formacions al professorat perquè tinguin eines per motivar l’alumnat i les seves famílies.  Entre l’alumnat s’han organitzat activitats lúdiques extraescolars i de reforç als estudiants amb més necessitats amb l’objectiu de motivar-los perquè es continuïn formant.

Amb aquest projecte amb el sindicat FDT, impulsat en escoles de la població de Larache, ens proposem atacar la problemàtica des de l’arrel, treballant des de la infantesa per evitar que esdevinguin joves sense expectatives en la vida i dins del mercat laboral. A la jornada d’avaluació va participar una delegada del sector d’ensenyament de la UGT de Catalunya.

Aquesta primera fase, que es vol fer extensiva a altres escoles de poblacions del nord del Marroc, ha estat possible gràcies al suport dels ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Granollers.

 

Erradicación  del trabajo infantil a través de la lucha contra el abadono escolar en Marruecos

En una sociedad donde se acepta el trabajo infantil, se necesitan actuaciones. En este contexto se desarrolla este proyecto que tiene por objetivo luchar contra el abandono escolar, con lo que esto comporta de incorporación prematura al mundo laboral.

Se han realizado formaciones al profesorado para que tengan herramientas para motivar al alumnado y sus familias. Entre el alumnado se han realizado actividades lúdicas extraescolares y de refuerzo a los estudiantes con más necesidades con el objetivo de motivarlos a seguir formándose.

Con este proyecto con el sindicato FDT, impulsado en escuelas de la población de Larache, nos proponemos atacar la problemática desde la raíz, trabajando a partir de la infancia para evitar que lleguen a ser unos jóvenes sin expectativas en la vida y dentro del mercado laboral. En la jornada de evaluación participó una delegada del sector de enseñanza de UGT de Catalunya.

Esta primera fase, que se quiere hacer extensiva a otras escuelas de poblaciones del norte de Marruecos, ha sido posible gracias al apoyo de los ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat y Granollers.