Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Es consoliden i es segueixen creant noves cooperatives pel treball digne al Salvador

Cooperativa Salvador

S’han creat tres noves cooperatives als departaments de La Libertad, Santa Ana i San Salvador, que se sumen a les que ja estan funcionant en altres departaments del país. El propòsit d’aquest projecte i de les cooperatives, que elaboren productes de fleca,  és millorar les condicions de vida de dones de les àrees rurals i semiurbanes, especialment de mares solteres,  i a la vegada  de la comunitat on s’ubiquen, amb l’aportació de productes alimentaris a preus assequibles, atesa la profunda crisi econòmica que travessa El Salvador.

Gràcies a aquest projecte finançat pels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Granollers,  Alella i el Masnou, també s’ha pogut adquirir un vehicle, un element imprescindible en un país sense un transport públic eficient i amb una xarxa de carreteres molt deficitària, on el vehicle es un element imprescindible que s’utilitza per a la totalitat de projectes que es duen a terme arreu del Salvador,  ja que serveix per transportar l’equip formador, els forns, els materials i els productes alimentaris.

El vehicle que s’utilitzava fins ara estava molt malmès a causa dels anys i, sobretot, per l’ús intensiu que se’n feia i per les difícils condicions d’accés a moltes de les comunitats on s’ubiquen les cooperatives. Així, doncs, s’ha comprat un vehicle de segona mà per substituir l’existent, que darrerament patiamoltes avaries que provocaven demores i ajornaments de formacions programades.

 

Se consolidan y se siguen creando nuevas cooperativas para el trabajo digno en El Salvador

Se han creado tres nuevas cooperativas en los departamentos de La Libertad, Santa Ana y San Salvador, que se suman a las que ya están funcionando en otros departamentos del país. El propósito de este proyecto y de las cooperativas, que elaboran productos de panadería, es mejorar las condiciones de vida de mujeres de las áreas rurales y semiurbanas, especialmente de madres solteras, y a la vez de la comunidad donde se ubican, con la aportación de productos alimenticios a precios asequibles, dada la profunda crisis económica que atraviesa El Salvador.

Gracias a este proyecto financiado por los ayuntamientos de Esplugues de Llobregat, Granollers, Alella y el Masnou, también se ha podido adquirir un vehículo. Un elemento imprescindible en un país sin un transporte público eficiente y con una red de carreteras muy deficitaria, donde el vehículo es un elemento imprescindible que se utiliza para la totalidad de proyectos que se llevan a cabo en todo el Salvador, ya que sirve para transportar el equipo formador, los hornos, los materiales y los productos alimentarios.

El vehículo que se utilizaba estaba muy dañado a causa de los años y, sobre todo, por su uso intensivo y por las difíciles condiciones de acceso a muchas de las comunidades donde se ubican las cooperativas. Así pues, se ha comprado un vehículo de segunda mano para sustituir el existente, que últimamente sufre muchas averías que provocan demoras y aplazamientos de formaciones programadas.