Nota de premsa

Imprimir

A LA SECCIÓ D'ECONOMIA
Barcelona, 10 d’octubre de 2014

PER LA SUSPENSIÓ DE LES NEGOCIACIONS D’UN TRACTAT DE LLIURE COMERÇ AMB ELS EUA!

Per uns tractats de lliure comerç amb una harmonització al més alt nivell possible de les normes sobre medi ambient, treballadors i consumidors

Actualment, la Unió Europea (UE) i els Estats Units d’Amèrica (EUA) estan negociant un tractat de comerç transatlàntic (Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió - TTIP en anglès). Des del nostre punt de vista, les converses sobre comerç entre la UE i els EUA serien profitoses si es fessin servir per ajudar a realinear una política de comerç que posés les bases d’unes normes per a una globalització més justa. L’objectiu ha de ser aportar una major prosperitat per a un segment més ampli de la població, millorar les normes econòmiques, socials i mediambientals, i crear estructures per a una competència justa i unes bones condicions laborals.

En aquest sentit, les actuals negociacions de tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA s’encaminen en el sentit equivocat. Tant les regles confidencials com la manca de transparència estan evitant un debat públic apropiat. Alguns plans individuals, juntament amb els riscos que comporten, han sortit a la llum pública tot causant gran preocupació i crítiques generals. La principal raó per a la preocupació és sobre els diferents nivells de protecció per als consumidors, el medi ambient i els treballadors. Sota determinades circumstàncies, un tractat de comerç que encara liberalitzés més els mercats, tot incrementant per tant la intensitat de la competència, podria pressionar els reglaments europeus o erosionar la co-gestió i els drets sindicals.

Donades aquestes preocupacions caldria suspendre les actuals negociacions de la TTIP. Caldria establir nous objectius. Caldria utilitzar aquesta suspensió per redefinir una autoritat negociadora de la UE que sigui transparent, de cara a establir un nou enfocament fonamental en la política global del comerç que es centrés en la creació de relacions comercials justes, és a dir, un marc regulador i polític més equitable per a la globalització en interès de la mà d’obra i els consumidors, en comptes de només incrementar les pressions competitives a través de la desregulació i la liberalització del mercat.


Sota cap concepte poden reduir-se els nivells de protecció per al medi ambient, els treballadors i els consumidors, ja sigui de forma directa o indirecta. No ha d’haver-hi un reconeixement mutu de normes, que no són equivalents pel que fa a efectes reguladors o de funcions. L’objectiu ha de ser l’harmonització de les normes de medi ambient, treball i consum al nivell més alt possible, la qual cosa exclouria la competència basada en el dumping. És més, qualsevol acord ha de contenir una clàusula de revisió que faci possible corregir desenvolupaments erronis i indesitjables.


Josep M. Àlvarez – Secretari General de la UGT de Catalunya

Joan Carles Gallego – Secretari General de CCOO de Catalunya

Elena Lattuada – Secretària General de la CGIL de Lombardia

Gigi Petteni – Secretari General de la CISL de Lombardia

Hartmut Tolle – Secretari General del DGB Baden-Württemberg

Nico Landgraf – Secretari General del DGB Baixa Saxònia

Bruno Bouvier, Secretari General de la CGT Rhône-Alpes

Megan Dobney, Secretària General de la SERTUC (Regne Unit)


Per a més informació:

Daniel García, secretari nacional de la UGT de Catalunya: 610 47 36 00.

Gabinet de comunicació de la UGT de Catalunya | Rbla. del Raval, 29-35, 08001, Barcelona | tel. 93 304 6817 | 
 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla