Enfortiment sindical

Correu electrònic Imprimeix PDF

Darrers projectes portats a terme (2015-2017)

AMÈRICA CENTRAL


PROJECTES EN EXECUCIÓ


ÀREA MEDITERRÀNIA

PROJECTES EN EXECUCIÓ

Campanya de formació per al treball digne per a tots i totes (2014-2015)

Descripció: El projecte correspon al segon any del programa de formació realitzat per l’Escola Treball Digne d’El Salvador, durant aquesta etapa s’amplia la temàtica i la seva activitat abastant tot el país: s’adreça als líders sindicals i socials de quatre departaments. Es pretén que els líders sindicals i socials participants siguin capaços de promoure i explicar al seu entorn en què consisteix el treball digne i implementar estratègies concertades, entitats socials i sindicats, per tal d’avançar en el seu assoliment. S’han impartit tres mòduls:

 1. Què és el treball digne i els seus objectius bàsics.

2. L’Acord Tripartit per al treball digne d’El Salvador.

3. Legislació laboral bàsica.

S’han portat a terme 73 jornades de capacitació amb la participació de 1.549 líders sindicals i socials, 40% dones i el 50% joves menors de 35 anys. També s’han realitzat diferents accions de sensibilització (campanya «Tenim veu i vot», Jornada mundial 7 d’octubre per al Treball Digne, jornades de reflexió sobre el treball del sector informal, etc.) i l’edició de material didàctic i pedagògic.

Cal ressenyar que altres actors sindicals s’han adherit a l’Escola Treball Digne, com són la Federació Sindical Independent (FIA) i la Central de Treballadors Autònoms (CATS).

 Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

 Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

 Import total: 61.955,34 €

 Subvencions aprovades: 45.397,71 €

 Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Mataró, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Granollers i FCCD.

Durada: De l’1 de novembre del 2014 al 30 setembre de 2015.


Creació i capacitació de la xarxa de líders socials per al treball digne a El Salvador

Descripció: El projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d'associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per la OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI), que ha estat subscrit pel govern d'El Salvador el 2007, i que també compromet les organitzacions empresarials i sindicals que formen part de la OIT.

Amb aquesta formació es pretén, d'una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva implantació efectiva a través de la creació d'una xarxa de dones capdavanteres socials.

El procés de formació s’ha portat a terme tant a la capital com en municipis de l'interior del país. Uns cursos s’han impartit a la seu d’INELSA, situada a San Salvador, i altres a l'interior del país mitjançant l'Escola Itinerant per al Treball Digne (EITD), que actua com a centre itinerant de la ETD, la seu de la qual es troba a la Central de Treballadors Democràtics CTD.

En total s’han realitzat 24 sessions formatives on han participat 422 dones representants d’associacions de dones de 19 municipis dels departaments de La Paz, Sonsonate, San Salvador, Cuscatlàn i Chalatenango.

Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i set més estan en tràmit. El 30 de novembre es va celebrar la I Assemblea de la xarxa de dones amb la participació de 28 dones.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, organització sector informal.

Socis locals: Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 26.191,00 €.

Subvencions aprovades: 13.000.00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Durada: De l’1 de maig al  10 de desembre de 2015.


Formació de líders per a la Campanya per al Treball Digne a El Salvador

Descripció: El Projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d'associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per la OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Amb aquesta formació es pretén, d'una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva efectiva implantació a través de la creació d'una xarxa de dones capdavanteres socials.

En total s’han realitzat 18  formatives on han participat 275 dones representants d’associacions de dones de 8 municipis de l’interior d’El Salvador. Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i dos més estan en tràmit.

Aquest projecte ha contribuït a la visibilització de les dones de l’àrea rural i ha permès començar un pla de treball a les seves comunitats.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social.

Socis locals: Institut Per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 26.191,00 €.

Subvencions aprovades: 1.530,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Durada: Del 30 de juny al 30 de novembre de 2015.


Difusió del treball digne a El Salvador

Descripció: El projecte ha consistit, en aquest segon any de continuïtat, a desenvolupar plenament l'Oficina de Comunicació per al Treball Digne (OCTD) creada el 2014, mitjançant un vast pla de comunicació i sensibilització sobre el treball digne a El Salvador.

El projecte  ha consolidat la OTCD com a instrument bàsic en la sensibilització i l'acompanyament acadèmic, polític i tècnic als sindicats i a les organitzacions socials adherides a l’ETD.

Difusió del treball digne que ha fet l’oficina durant aquest any:

•Creació d'un manual d'imatge de l’ETD.
• Elaboració del disseny i producció de materials didàctics: fullets, recursos didàctics i fitxes tècniques per als facilitadors.
• Promoció permanent del concepte i elements bàsics del treball digne, la qual cosa implica: xarxes socials, materials gràfics, cartells, díptics, exposicions, etc.
• Campanya per a la Jornada Mundial pel Treball Digne.
• Divulgació, a escala nacional i internacional, d'assoliments de l'Escola per al Treball Digne a El Salvador: informe de resultats, document de campanya d'assoliments, fotos, vídeo, notes de premsa, material gràfic, etc.

S’han beneficiat de l’Oficina i la difusió del treball digne 16 organitzacions sindicals d’El Salvador. A més, en l'àmbit social, se n’han beneficiat les 5 associacions indígenes  i comunals.

 Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

 Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

 Import total: 11.299,85 €.

 Subvencions aprovades:  7.900,00 €

Entitat finançadora: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Durada: De l’1 de febrer  al 31 desembre de 2015.


Campanya de formació per al treball digne per a tots i totes (2015-2016)

Descripció: El projecte correspon al tercer any de l’ETD (Escola per al Treball Digne) del Salvador, durant aquesta etapa el procés de formació va dirigit a 400 líders socials i sindicals de l’àrea metropolitana de San Salvador, dels quals el 40%, com a mínim, seran dones i com a mínim el 50% seran menors de 35 anys.

Es pretén que els líders sindicals i socials participants siguin capaços de promoure i explicar al seu entorn en què consisteix el treball digne i implementar estratègies concertades, entitats socials i sindicats, per tal d’avançar en el seu assoliment.

A més de les accions formatives es faran actes de sensibilització a través de jornades i seminaris sobre treball digne on participaran experts en els àmbits del dret del treball, dels recursos humans, de representants de l’Administració, etc.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 30.427,89 €.

Subvencions aprovades: 19.488,74 €.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès , Igualada i Vilanova i La Geltru

Durada: De l’1 d’octubre del 2015 al 30 setembre de 2016.

 

Escola Itinerant per al Treball Digne d’El Salvador

Descripció: El projecte consisteix a posar en marxa un nou curs de l’EITD, Escola Itinerant pel Treball Decent, a El Salvador, que atendrà més de 300 líders sindicals i socials, amb un 40% de dones com a mínim. L’EITD, consisteix bàsicament en un vehicle per a transportar el personal de l'escola i els materials didàctics, un conductor permanent que es farà càrrec del manteniment i cura del vehicle, un director de l’EITD, i quatre formadors/res que també formaran part de l'equip de formació de l'Escola per al Treball Digne, ETD, i que impartiran cursos de manera rotatòria a cinc regions del país.

L’escola actuarà en els cinc departaments del país on la CTD, els sindicats adherits i les organitzacions socials adherides a l’EITD volen estendre els seus programes formatius. En aquest sentit, l'escola oferirà programes de formació sindical de forma seqüencial, aportant als seus alumnes (líders sindicals i socials o amb possibilitat real de ser-ho), els instruments i mitjans necessaris per exercir la tasca sindical i social que els permeti avançar en els objectius d’assoliment del treball digne a la seva regió, amb la màxima garantia i efectivitat. L’Escola Itinerant està pensada per assolir la formació de 300 alumnes per any, amb un mínim de 12 hores de formació en dos mòduls formatius.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 21.223 €.

Subvencions aprovades: 15.628,27 €.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers, Mataró, Sant Andreu de la Barca i Esplugues de Llobregat.

Durada: De l’1 d’octubre del 2015 al 30 setembre de 2016.


Campanya «Dona, joves i treball digne» a El Salvador

Descripció: Consisteix en la implementació d'una campanya de formació de 17 cursos, sobre contingut i elements bàsics del treball digne, dirigida a 340 dones i joves pertanyents a diverses organitzacions sindicals i socials. És part de les accions prioritàries que es divulguen entre els països membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i també de la Confederació Sindical Internacional (CSI).

El projecte està orientat específicament a la formació de dones i joves organitzats, i se’ls ofereix els instruments i eines necessàries per exercir millor la seva tasca sindical i social, amb efectivitat i eficàcia.

Aquesta campanya es realitzarà en diversos municipis de l'interior del país i a la capital. La durada de la campanya és de 6 mesos i oferirà una formació inicial especialitzada seqüencial a dones i joves, provinents de diverses regions del país. Els temes a impartir, giraran al voltant del treball digne i de la seva implementació a El Salvador.

La campanya prioritzarà les dones en almenys un 60 per cent. Aquest projecte és part integral de l'Escola per al Treball Digne, però té els seus propis objectius i dinàmica de treball i horaris adaptats als territoris participants.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 8.551,81 €.

Subvencions aprovades: 5.602,00 €

Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida.

Durada: De l’1 de març al 30 d’agost de 2016.


Enfortiment de la xarxa de lideresses socials per al treball digne a El Salvador

Descripció:  El projecte ha consistit a sensibilitzar, formar i consolidar nous lideratges entre les dones que formen part de la Xarxa de dones per al treball digne del Salvador, mitjançant un procés formatiu sobre els principis i conceptes que constitueixen el treball digne promogut per l'OIT i la CSI. Amb aquesta formació es pretén que les participants s'apropiïn de la filosofia del treball digne i que desenvolupin la capacitat d'explicar-la i promoure-la en els seus propis entorns, així com que executin els plans de la xarxa per a la seva implementació.

Els continguts fonamentals d'aquesta formació han estat:

• Què és el treball digne i els seus elements bàsics.

• Autoestima i lideratge.

• La importància d'organitzar-se.

• Gènere i igualtat d'oportunitats.

El projecte ha realitzat 33 jornades de capacitació amb la participació de 648 dones d'associacions comunals i socials de les diferents regions del país.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social, organització sector informal.

Socis locals: Institut per a un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 28.829,00 euros.

Subvencions aprovades: 13.000.00 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Durada: De l’1 de maig al 30 de desembre de 2016.


Difusió del treball digne a El Salvador (fase II)

Descripció:  El projecte ha consistit, en aquest tercer any de continuïtat, a enfortir l’Oficina de Comunicació per al Treball Digne mitjançant la divulgació dels principis que sustenten el treball digne, així com la difusió de l'Escola per al Treball Digne (ETD) i la Xarxa de dones per al treball digne a El Salvador. Així mateix, l’OCTD ha implementat quatre campanyes informatives i de sensibilització al llarg de l'any mitjançant cartells, tríptics, pancartes, Facebook i Twitter, al voltant de quatre jornades emblemàtiques:

 • Dia del Treball, 1 de maig.

• Jornada Mundial sobre el Treball Digne, 7 d'octubre.

• Jornada del Venedor Ambulant i Suport al Sector Informal, 4 de novembre.

• Dia Internacional dels Pobles Indígenes.

La incorporació del sector indígena a la campanya de difusió del treball digne, ha obligat l'OCTD a elaborar una plataforma programàtica i un pla d'imatge del sector, fonamental en la vida social, econòmica i política d’El Salvador.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou el Salvador (INELSA).

Import total: 12.236,74 euros.

Subvencions aprovades: 8.400,00 euros

Entitat finançadora: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Durada: De l’1 de febrer al 31 desembre de 2016.


Formació de líders per a la campanya per al Treball Digne a El Salvador (fase II)

Descripció:  El projecte ha consistit a sensibilitzar i formar dones líders d'associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Amb aquesta formació es pretén, d'una banda, que les participants siguin capaces de promoure i explicar en el seu propi entorn en què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva implantació efectiva a través de la creació d'una xarxa de dones capdavanteres socials.

En total s’han realitzat 17 sessions formatives on han participat 314 dones representants d’associacions de dones de 8 municipis de l’interior d’El Salvador. Fruit d’aquesta tasca, s’han legalitzat quatre sindicats de dones i dos més estan en tràmit.

Aquest projecte ha contribuït a la visibilització de les dones de l’àrea rural i ha permès començar un pla de treball a les seves comunitats.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical i social.

Socis locals: Institut Per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 8.800 euros.

Subvencions aprovades: 1.620 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Durada: De l’1 d’agost al 30 de novembre de 2016.


PROJECTES EN EXECUCIÓ


Programa «Formació per el Treball Digne a El Salvador (fase I)»

Descripció:  Aquest programa de formació correspon al quart any de l'ETD (Escola per al Treball Digne del Salvador), i consisteix a fer el seguiment de la formació d’uns 700 líders socials i sindicals, 30% dones i 40% menors de 35 anys, de San Salvador i dels diversos departaments del país, mitjançant 70 jornades de capacitació en temes com ara la comunicació i la negociació col•lectiva, principalment.

Les activitats del programa no són només formatives, sinó que també formaran part d'un espai de reflexió per a l'acció com a subjectes amb capacitat d'interlocució amb els espais de poder, és a dir, com a agents de dinamització del diàleg social, un dels principals components del treball digne de què l'escola fa èmfasi.

Els continguts que s'estudien i debaten als grups participants s’estructuren en quatre mòduls:

1. Què és el treball digne, principis i continguts.

2. La difusió del treball digne.

3. Com detectar i canalitzar solucions a les violacions dels drets laborals bàsics.

4. Elements bàsics de la negociació col•lectiva.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 42.537 euros.

Subvencions aprovades: 29.273,16 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès , Igualada i Vilanova i La Geltrú.

Durada: De l’1 de desembre del 2016 al 30 d’octubre de 2017.


Escola Itinerant Treball Digne (Fase II)

Descripció:  El projecte consisteix a implementar la segona fase de la EITD, Escola Itinerant per al Treball Digne, on està previst realitzar 20 cursos per formar al voltant de 300 dones i homes sindicalistes i líders socials en els principis i continguts bàsics del treball digne, a les regions Central, Occidental, Paracentral i Oriental.

L'EITD consisteix bàsicament en un vehicle per transportar el personal de l'escola i els materials didàctics, un conductor permanent que es fa càrrec del manteniment i cura del vehicle, un director de l'EITD i quatre formadors/res que imparteixen els cursos de manera rotatòria a les sis regions esmentades.

Aquest any, l'escola s'obrirà també a dues de les organitzacions indígenes més representatives del Salvador, les quals han demanat la seva integració permanent a l'escola i a les diverses activitats que Sindicalistes Solidaris i INELSA porten a terme a El Salvador.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El Salvador (INELSA).

Import total: 23.673,53 euros.

Subvencions aprovades: 16.274,53 euros.

Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers, Mataró, Sant Andreu de la Barca i Esplugues de Llobregat.

Durada: De l’1 de desembre del 2016 al 30 setembre de 2017.

ÀREA MEDITERRÀNIA


Programa de formació per a dones joves líders sindicals del Marroc, d’Algèria i de Tunísia: Formaghreb. Fase 5

Descripció: Formaghreb és un programa formatiu adreçat a joves líders sindicals de la UGTT de Tunísia, de la FDT del Marroc i de la UGTA d’Algèria; i també als joves de l’Avalot-UGT de Catalunya. S’adreça a 70 joves (35 dones i 35 homes) dels sectors de la banca i les assegurances, correus, transports, metall i construcció. El programa té un equip de formació integrat per tres formadors i tres formadores procedents dels tres països.

Durant aquesta fase (2014 i 2015) els alumnes han treballat la comunicació en l’activitat sindical (oral, escrita i audiovisual) i les  tècniques de negociació sindical. Aquestes sessions de formació s’han dut a terme en dues trobades nacionals, una a cada país.

També s’ha portat a terme la trobada de la Xarxa de Dones de la Mediterrània a Tunísia, en què han reflexionat sobre treball digne i dona mediterrània.

Finalment, el passat 7 de novembre de 2015, es va celebrar la trobada general a Barcelona, en què 60 joves líders sindicals van treballar i reflexionar sobre el treball digne, la negociació col·lectiva i la comunicació audiovisual, dins de la línia estratègica marcada per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la Confederació Sindical Internacional (CSI).

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: FDT, UGTT, UGTA i UGT de Catalunya.

Import total: 265.969 €.

Subvencions aprovades: 170.000 €.

Entitat finançadora: ACCD - Generalitat de Catalunya.

Durada: Del 25 de febrer de 2014 al 30 desembre de 2015.


«Campanya pel Treball Digne (TD)» adreçada als i les joves líders sindicals i socials de les ciutats de Tànger i Tetuan

Descripció: Amb aquest projecte bianual es pretén millorar l'exercici dels drets laborals dels treballadors/es de Tànger i Tetuan de forma igualitària i d'acord amb la legislació nacional vigent en matèria de dret del treball.

Aquest és un projecte de continuïtat respecte a l’anterior dut a terme amb èxit l’any 2013 al voltant de la difusió i aplicació del concepte internacionalment reconegut i reivindicat de «treball digne». Es vol seguir treballant en les línies d’enfortiment de capacitats de joves líders socials i sindicals i de les dones treballadores.

Això es vol aconseguir a través de dues línies principals d’actuació que són, per una banda, un recorregut formatiu general i especialitzat adreçat a joves i dones treballadors/es i sindicalistes i, per l’altra, una campanya oberta i contínua cap a la ciutadania, actuacions que involucraran com a beneficiaris directes almenys 6.680 persones entre la ciutat de Tànger i la de Tetuan.

Més específicament, l’avaluació del projecte anterior i les sessions participatives realitzades amb la contrapart FDT per identificar les noves necessitats han posat de manifest la importància de poder:

1) Augmentar les capacitats i els coneixements dels i les joves líders en matèria de comunicació, negociació i drets i deures del codi del treball del Marroc per incidir millor en la defensa dels drets laborals a Tànger i Tetuan.

2) Difondre i consolidar els coneixements de la població treballadora d’aquestes ciutats sobre els seus drets, l’existència del codi de treball i de l’estatut de la funció pública (textos de referència, respectivament, per al sector privat i el públic) i la importància del diàleg social perquè la població sigui més conscient i activa en l’exigència i defensa dels seus propis drets.

Per assolir aquests objectius, i al llarg de tot aquest primer any, s’han realitzat 18 sessions de formació amb diferents metodologies, totes participatives, on 308 dels i les líders que hi han assistit s’han capacitat també per ser agents multiplicadors, en les seves estructures sindicals o en els seus centres de treball, de tot el que van aprenent.

Cal assenyalar que enguany també s’han dut a terme 5 seminaris especialitzats on han participat representants d’UGT i CCOO, en què s’han posat en comú experiències, coneixements i pràctiques de defensa dels drets bàsics entre sindicalistes i treballadors/es de Tànger, Tetuan i Barcelona. Hi han participat 330 sindicalistes.

També s’ha posat en marxa l’Escola de Formació de dones, on s’han impartit tres mòduls formatius: Dona i Codi de Treball, Dona i Acció Sindical, i Enfocament de Gènere, amb la participació de 127 dones sindicalistes.

Ells i elles seran els/les que prepararan tots els materials de sensibilització i difusió (tríptics informatius; articles per a la premsa escrita i de ràdio; materials per al festival al carrer) que s’utilitzaran, al llarg del segon any d’execució, per arribar a informar, conscienciar i motivar la ciutadania. D’aquesta forma, tot allò que s’ha après serà retornat i compartit amb molts/es treballadors/es i sortirà dels espais tancats de les organitzacions.

Durant el segon any, s’han realitzat diferents accions de sensibilització i difusió:

  • Distribució de tríptics informatius sobre treball decent a empreses, zones franques i polígons industrials (36 accions a Tànger i 24 accions a Tetuan).
  • Articles a la premsa escrita i falques de ràdio.
  • Festival al carrer a Tànger amb la participació de més de 3.000 persones.

Amb l’objectiu d’arribar a informar, conscienciar i motivar la ciutadania. D’aquesta manera, tot allò que s’ha après, s’ha retornat i compartit amb molts treballadors i treballadores, i ha sortit dels espais tancats de les organitzacions.

Àmbit d’actuació: Promoció dels drets humans laborals.

Actor sindical local: Federació Democràtica de Treballadors (FDT).

Import total: 178.044 €.

Subvencions aprovades: 137.214,00 €.

Entitats finançadores: Ajuntament de Barcelona.

Durada: De l’1 de desembre de 2014 al 15 de gener de 2017.


Creació de l’Escola pel Treball Digne del Marroc

Descripció: El projecte consisteix en la creació d'un centre formatiu que oferirà programes de formació sobre treball digne a joves líders sindicals i/o socials (o amb possibilitat de ser-ho) aportant els instruments i les capacitats necessàries per poder exercir la tasca sindical i social orientada a la consecució del treball digne promogut per l'OIT i la CSI, i altres organismes internacionals, així com l'aprofundiment de la participació democràtica en el si de les organitzacions sindicals i societat civil.

Es preveu que el programa duri quatre anys (de juliol de 2015 a juny de 2019), essent aquest primer en què es crearà la infraestructura en què tenim com a prioritat: trobar, reformar, condicionar i equipar un espai adequat per encabir almenys dues aules, una per a 50 persones i una altra per a 30, dos despatxos per a 6 persones (3+3); un dels quals es convertirà en la nova seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) que la Fundació Josep Comaposada / Sindicalistes Solidaris té a Tetuan, que són els encarregats del seguiment tècnic i administratiu dels nostres projectes a l’àrea mediterrània.

Amb l’ànim de contribuir a l’apropament del sindicalisme, no tan sols al món del treball sinó també de la societat en el seu conjunt, un cop obert el centre i depenent de la disponibilitat, també hi ha el compromís ferm de les tres parts, de posar a disposició de la «societat civil» marroquina en general l’espai de l’Escola per tal que s’hi puguin dur a terme reunions, trobades i qualsevol altre acte que l’espai pugui encabir, i obrir-lo així a la participació ciutadana.

Durant aquest any s’han format 625 treballadors afiliats a les tres centrals sindicals FDT, UGTM i CDT, sobre el coneixement, defensa i difusió del Treball Decent.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT), Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT) i Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 92.953,00 €.

Subvencions aprovades: 65.333,00 €.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, Granollers i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Durada: De l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 2016.


Programa «Formació pel Treball Digne al Marroc (Fase I)»

Descripció:  El projecte consisteix a informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social marroquina en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l'OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI), i que ha estat subscrit pel govern del Marroc el 2007, amb el compromís de desenvolupar-lo, també, les organitzacions sindicals i empresarials marroquines que també formen part de l'OIT. Amb aquesta formació es pretén que els i les participants siguin capaços de promoure i explicar en el seu entorn en què consisteix el treball digne i tirar endavant plans per a la seva implementació. El procés de formació es durà a terme a Tetuan mitjançant l'Escola per al Treball Digne (ETD) situada a la seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC). A la resta del país, la formació es farà mitjançant l'Escola Itinerant pel Treball Decent (EITD), que actua com a centre itinerant de la ETD. La ETD i la EITD comparteixen equip formatiu, compost pels equips de formadors/es de les contraparts (CDT, FDT, UGTM) del coordinador i director de la OTC i de la ETD.

Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment, mòduls bàsics sobre el treball digne:

1. Què és el treball digne i els seus objectius bàsics.

2. L'Acord tripartit sobre treball digne del Marroc.

3. Legislació laboral bàsica.

Al llarg d’aquest any del projecte es faran també dos seminaris exclusivament per a dones:

1. Dona i sindicalisme al món.

2. Conciliació laboral i familiar.

Els destinataris de la formació seran aproximadament uns 795 líders socials i sindicals, el 40% com a mínim dones, i el 50% com a mínim joves menors de 35 anys. La procedència dels participants serà principalment l'àrea Tànger/Tetuan (a l’ETD un 60%), i la resta de participants, d’altres ciutats, mitjançant l’EITD (un 40%) (xifres aproximades).

La durada dels mòduls de l’EITD està prevista que sigui de 2 dies, d’unes 16 hores per mòdul. A més de les accions formatives, s'organitzaran actes de sensibilització com tallers, jornades i seminaris sobre treball digne, en què participaran experts de l'àmbit del dret del treball, dels recursos humans, d'instàncies governamentals i representants dels diversos partits polítics. Al costat de tots ells sempre hi haurà la participació de representants de l’ETD i de l’EITD explicant les seves experiències.

En tot aquest procés, la Fundació Comaposada-Sindicalistes Solidaris participarà mitjançant un tècnic expatriat coordinador del projecte, així com companys i companyes de la UGT de Catalunya que participaran en els seminaris i alguns mòduls i formatius com a ponents i transmissors d'experiències.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Federació Democràtica dels Treballadors (FDT), Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT) i Unió General de Treballadors del Marroc (UGTM).

Import total: 93.531,71 euros.

Subvencions aprovades: 72.541,71 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Durada: De l’1 de maig de 2016 al 30 d’abril de 2017.

 


«Campanya d’acció i sensibilització a Meknès i Agadir» (el Marroc, 2016-2017)

 Descripció:  El projecte consisteix a promoure l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació de 20 activistes sindicals de la CDT, per desenvolupar una campanya de mobilització integrada, per reduir el treball precari, instaurar un salari decent, el respecte dels drets individuals i col•lectius, l’accés global als sistemes de protecció social, aplicació del codi de treball i la ratificació dels convenis internacionals de treball i la igualtat entre homes i dones.

Està previst realitzar 30 accions de sensibilització, 15 a Agadir i 15 a Meknès.

També està previst organitzar una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del treball digne per a tots i totes.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT).

Import total: 28.325 euros.

Subvencions aprovades: 22.025 euros.

Entitat finançadora: Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Granollers.

Durada: De l’1 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2017.


PROJECTES EN EXECUCIÓ

Programa de formació «Treball digne per a tots i totes», Marroc 2016-2019 (fase II)

El projecte consisteix a informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social marroquí en els principis i continguts que constitueixen el treball digne promogut per l'OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI) i l’objectiu 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) que promou el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball digne per a tots i totes.


Amb aquesta formació es pretén que els i les participants siguin capaços de promoure i difondre en el seu entorn en què consisteix el treball digne i tirar endavant plans per a la seva implantació efectiva.


El procés de formació es durà a terme a Tetuan mitjançant l'Escola per al Treball Digne (ETD) situada a la seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC). A la resta del país, la formació es durà a terme mitjançant l'Escola Itinerant pel Treball Digne (EITD), que actua com a centre itinerant de l’ETD.

Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment, adreçats a capacitar els delegats i delgades de les organitzacions sindicals perquè tinguin les eines necessàries per promoure, lluitar i difondre el treball digne com a eina necessària per al desenvolupament humà: drets sindicals, responsabilitat i funcions dels representants dels treballadors, negociació col·lectiva, dona i codi de treball i tècniques de comunicació.


A més de les accions formatives s'organitzaran actes de sensibilització com tallers, jornades i seminaris sobre treball digne, en què participaran experts de l'àmbit del dret del treball, dels recursos humans, d'instàncies governamentals i representants dels diversos partits polítics.


També es preveu la realització d’accions reivindicatives als centres de treball i al carrer perquè la ciutadania visualitzi les reivindicacions sindicals i socials vers el treball digne.


Els destinataris de la formació seran aproximadament uns 1.000 líders socials i sindicals, un 35% dones, com a mínim, i un 40%, joves menors de 35 anys, com a mínim.


Àmbit d’actuació: enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.

Socis locals: Federació de Sindicats Democràtics (FSD) i Confederació Democràtica del Treball (CDT)

Entitats finançadores:Ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Durada: 1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018

Campanya d’acció i sensibilització a Casablanca i Mohammadia. Regió du Grand Casablanca. Marroc 2017-2018

Aquest projecte pretén, a partir d’una estratègia de cooperació al desenvolupament concertada entre la CDT i Sindicalistes Solidaris, impulsar plans de formació amb drets humans laborals (ODS 8 Treball Digne) i desenvolupar campanyes de sensibilització adreçades a tota la població, fonamentalment treballadors i treballadores.

El projecte consisteix a promoure l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació de 30 activistes sindicals de la CDT per desenvolupar una campanya de mobilització integrada, a les províncies de Casablanca i Mohammadia, per reduir el treball precari, instaurar un salari digne, el respecte dels drets individuals i col·lectius, l’accés global als sistemes de protecció social, l’aplicació del codi de treball i la ratificació dels convenis internacionals de treball, i la igualtat entre homes i dones.

Està previst dur a terme 30 accions de sensibilització, 15 a Casablanca i 15 a Mohammadia, per continuar incidint en la millora dels coneixements i en l’acció directa amb els treballadors i treballadores víctimes d’abusos i de violacions de drets laborals bàsics a causa del desconeixement de la legislació nacional (Codi del Treball) i internacional (Normes Fonamentals de l’OIT, Convencions 87, 98, 29, 105, 111, 100, 183, 182) que els empara, de l’absència de protecció social, de l’inexistent diàleg social i de l’existència de relacions laborals injustes i basades en la desigualtat.

També està previst organitzar una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del treball digne per a tots i totes.Àmbit d’actuació: enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.

Socis locals: Confederació Democràtica del Treball (CDT).

Entitats finançadores: Ajuntaments de Granollers i Sant Feliu de Llobregat.

Durada: 1 de juliol de 2017 a 30 de juny de 2018.

 
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cercar