Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Ratificat el Conveni de l’OIT contra la Violència i l’Assetjament a la feina

OIT

L’Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el juny de 2019 el Conveni 190 sobre el dret de tota persona a un món lliure de violència i assetjament a la feina. Tres anys després el govern espanyol ha ratificat aquest conveni, de la qual cosa ens congratulem.

Es tracta d’un conveni d’especial rellevància perquè reconeix aquest dret a totes les persones, però fa especial esment a les dones, assenyalant i reconeixent que la violència i l’assetjament per raó de gènere afecten de manera desproporcionada a aquestes.

El Conveni reconeix que la violència i l’assetjament en el món del treball poden constituir una violació o un abús dels drets humans, i que són una amenaça per a la igualtat d’oportunitats, i són inacceptables i incompatibles amb el treball digne.

Entre els seus principis fonamentals, el Conveni estableix la importància d’adoptar una estratègia integral per prevenir i combatre la violència i l’assetjament, posar mecanismes de control de l’aplicació i seguiment de procediments existents, preveure sancions i vetllar perquè les víctimes tinguin accés a vies de recurs, reparació i mesures de suport. A més, insta/obliga als governs a desenvolupar eines i activitats d’educació, formació i sensibilització.

Així mateix, aborda la violència domèstica, que pot afectar l’ocupació, la productivitat, així com a la seguretat i salut, i estableix que els governs, les organitzacions d’ocupadors i de treballadors i les institucions del mercat de treball poden contribuir a reconèixer, afrontar i abordar l’impacte de la violència domèstica.