Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Finalització de la tercera fase del projecte «Dona, igualtat i treball digne al Marroc»

DonaIgualtatTreball

Aquest mes de juny ha finalitzat la tercera fase del projecte “Dona, igualtat i treball digne al Marroc”. Durant aquests tres anys, s’ha fomentat la participació de les dones dins de les organitzacions sindicals mitjançant formacions en equitat, drets humans laborals, drets civils i participació. Durant els dos primers anys del projecte també es va fer un treball intensiu amb els membres de les executives regionals i sectorials per tal de facilitar l’entrada i participació de les companyes dins dels diferents organismes i per incorporar una visió de gènere en les diverses accions que es realitzen des dels seus sindicats.

L’empoderament i participació de les sindicalistes dins dels diferents òrgans ha de ser la palanca de canvi necessària per incidir dins de les empreses i de la societat marroquina, fortament masculinitzada i heteropatriarcal.

En un país on les dones tenen un paper secundari en els diferents espais socials, ara les dones sindicalistes que han participat en aquest projecte tenen eines i consciència per lluitar pels seus drets, organitzar-se per assolir-los i fer de corretja de transmissió entre la resta de companyes.

En el marc d’aquest projecte s’han constituït un total de 52 secretaries regionals i sectorials de la dona dins dels sindicats marroquins participants; la CDT (Confederació Democràtica del Treball) n’ha organitzat 41, i la FSD (Federació Sindical Democràtica), 10. S’han dut a terme 98 formacions a diferents poblacions del Marroc sobre la dona i el sindicat, la dona en el treball, la violència contra la dona en el lloc de treball, la dona en la societat, així com de normativa laboral i de codi de família. Per part de la CDT hi han participat de 2.411 persones, de les quals 1.816 han estat dones i 595 homes. Per la FSD hi han participat un total de 611 persones, 466 dones i 145 homes.

A la seu de l’Escola pel Treball Digne a Tetuan s’han impartit 48 formacions a organitzacions sindicals més petites i associacions, i hi han participat 1.019 persones, 780 dones i 239 homes. Dins del marc de l’Escola del Treball Digne de Tetuan, s’ha consolidat un grup de 12 dones que han rebut una formació específica i que, actualment, fan una tasca d’assessorament a la resta de Secretaries d’arreu del país.

Cal destacar la importància de la participació d’homes en aquestes formacions centrades en el paper de la dona, ja que en una societat majoritàriament masclista és molt necessària per avançar en la igualtat la implicació dels homes i fer un gir dins dels sindicats i de la societat.

A causa de la pandèmia, algunes de les formacions es van haver de fer de forma virtual i algunes accions previstes al carrer van quedar suspeses, però el programa va complir els seus objectius. En aquesta tercera fase cal destacar la realització de cursos específics de gestió financera, de lluita contra la violència vers les dones i unes formacions adreçades a estudiants filles i fills de les treballadores.

A la jornada d’avaluació del projecte, que ha tingut una gran acollida, les participants van demanar la necessitat de donar continuïtat a aquestes formacions i fer-les extensives a més sectors i col·lectius de dones, especialment per incidir en el treball informal i que els continguts de les formacions puguin arribar a més dones buscant alternatives als mòduls formatius existents, ja que cal tenir en compte que el 60% de les dones són analfabetes i que, malgrat que assisteixen a les formacions, després no poden consultar els materials.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport dels ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat.