Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Presentació de l’exposició «El infVierno serbio» a Esplugues de Llobregat

El passat dia 17 d’octubre es va presentar l’exposició «El infVierno serbio» a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta mostra fotogràfica del fotoperiodista J. Antonio Semper és un recull de les imatges preses durant l’hivern de 2018 a la zona dels camps de refugiats de les fronteres de Sèrbia amb la Comunitat Europea.

En el títol, Semper juga amb les paraules infierno i invierno per denunciar la cruesa de les condicions de vida de persones que es troben a la zona a temperatures de més de 30 graus sota zero i sense els mínims necessaris per dur una vida digna. A les inclemències del temps i a la falta d’infraestructures cal sumar-hi les accions violentes i arbitràries dels policies que els custodien i la inhumanitat de la tanca que separa el territori serbi amb els països fronterers.

Aquesta exposició consta de 30 panells de grans dimensions en blanc i negre, i després d’Esplugues es podrà veure a l’edifici del rellotge de la Diputació de Barcelona. A partir del gener de 2020, visitarà diverses poblacions de Catalunya.

1.   Presentació de l’exposició «El infVierno serbio» a Esplugues de Llobregat

 

 

El  passat dia  17  doctubre  es  va  presentar lexposició  «El  infVierno  serbio»  a  la  Biblioteca  Pare  Miquel  dEsplugues  de  Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta mostra fotogràfica del fotoperiodis- ta J. Antonio Semper és un recull de les imatges preses durant l’hivern de 2018 a la zona dels camps de refugiats de les fronte- res de Sèrbia amb la Comunitat Europea.

 

En el títol, Semper juga amb les paraules infierno i invierno per denunciar la cruesa de les condicions de vida de persones que es troben a la zona a temperatures de més de 30 graus sota zero i sense els mínims

 

 

necessaris per dur una vida digna. A les in- clemències  del  temps  i  a  la  falta  dinfraestructures cal sumar-hi les accions violentes i arbitràries dels policies que els custodien i la inhumanitat de la tanca que separa el territori serbi amb els països fronterers.

 

 

Aquesta exposició consta de 30 panells de grans dimensions en blanc i negre, i després dEsplugues es podrà veure a ledifici del rellotge de la Diputació de Barcelona. A partir del gener de 2020, visitarà diverses pobla- cions de Catalunya.

3. Presentació de l’exposició «El infVierno serbio» a Esplugues de Llobregat

 

 

El passat dia 17 d’octubre es va presentar l’exposició «El infVierno serbio» a la Biblio- teca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta mostra fotogràfica del fotoperiodis- ta J. Antonio Semper és un recull de les imatges preses durant l’hivern de 2018 a la zona dels camps de refugiats de les fronteres de Sèrbia amb la Comunitat Europea.

En el títol, Semper juga amb les paraules infierno i invierno per denunciar la cruesa de les condicions de vida de persones que es troben a la zona a temperatures de més de 30 graus sota zero i sense els mínims necessaris per dur una vida digna. A les in- clemències del temps i a la falta d’infraes- tructures cal sumar-hi les accions violentes i arbitràries dels policies que els custodien i la inhumanitat de la tanca que separa el territori serbi amb els països fronterers.

Aquesta exposició consta de 30 panells de grans dimensions en blanc i negre, i després d’Esplugues es podrà veure a l’edifici del re- llotge de la Diputació de Barcelona. A partir del gener de 2020, visitarà diverses pobla- cions de Catalunya.