Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Es dispara el nombre de persones desplaçades en el món

Informe ACNUR

Les guerres, la violència, les persecucions, les violacions de drets humans, així com factors climàtics són la causa del gran augment del nombre de persones que s’han vist forçades a abandonar les seves llars, segons l’Uúltim informe d’ACNR (Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats).

Segons l’informe, a final de 2022 hi havia 108,4 milions de persones desplaçades en el món, xifra que suposa un augment de 19 milions de persones en comparació amb l’any 2021; és a dir, una de cada 74 persones en el planeta s’ha vist forçada a fugir. Unes xifres escandaloses, agreujades per la guerra a Ucraïna, que ha provocat una de les crisis de desplaçament més grans des de la Segona Guerra Mundial, a les quals cal sumar altres conflictes com els de Síria i l’Afganistan.

ACNUR indica que cal que la comunitat internacional comparteixi les responsabilitats i sigui solidària a nivell mundial. Això implica alleujar la pressió que hi ha als països d’acollida, enfortir l’autosuficiència de les persones refugiades, ampliar l’accés a solucions en tercers països, i donar suport a les condicions als països d’origen perquè els retorns voluntaris siguin segurs i dignes.

Se dispara el número de personas desplazadas en el mundo

Las guerras, la violencia, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos, así como factores climáticos, son la causa del gran aumento el número de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, según el último informe de ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados).

Según el informe, a finales de 2022 había 108,4 millones de personas desplazadas en el mundo,  cifra que supone un aumento de 19 millones de personas en comparación con el año 2021, lo que supone que una de cada 74 personas en el planeta ha sido forzada a huir. Unas cifras escandalosas que se han visto agravadas por la guerra en Ucrania, que ha provocado una de las crisis de desplazamiento de mayor proporción desde la Segunda Guerra Mundial, a los que se suman otros conflictos como los de Siria y Afganistán.

ACNUR indica que hace falta que la comunidad internacional comparta las responsabilidades y sea solidaria a nivel mundial. Esto implica aliviar la presión que existe sobre los países de acogida, fortalecer la autosuficiencia de las personas refugiadas, ampliar el acceso a soluciones en terceros países y apoyar las condiciones en los países de origen para que los retornos voluntarios sean seguros y dignos.