Scroll Top
Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona Catalunya Espanya

Avís Legal

Avís legal 

1.- Titularitat 

Aquest portal d’internet és titularitat de Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, en endavant, Sindicalistes Solidaris, amb domicili social a rambla del Raval, 29 baixos 08001 de Barcelona, i CIF G-59936336. Telèfon de contacte núm. 93 4121317, fax. 93 304 68 25 i adreça de correu electrònic sindicalistes@sindicalistessolidaris.org  

 

2.- Objectiu 

Aquest document té per objecte regular l’ús del web que Sindicalistes Solidaris posa a disposició del públic a l’URL http://www.sindicalistessolidaris.org  

La utilització del web per un tercer us atribueix la condició d’usuari/ària, i suposa la vostra acceptació plena de totes i cada una de les condicions que estableix aquest avís legal. 

3.- Ús correcte de la pàgina web 

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest avís legal, i no utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ells per a finalitats contràries a la llei o vulnerant el que disposa la legislació vigent, aquest avís legal, bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra finalitat que pugui lesionar drets de tercers. 

L’usuari/ària no pot destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web, ni obstaculitzar l’accés d’altres usuaris/àries al servei d’accés o introduir-hi programes, aplicacions informàtiques, virus o qualsevol altre dispositiu anàleg que pugui causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Sindicalistes Solidaris o de tercers. 

L’usuari/ària no pot  fer mal ús de les informacions, publicacions, videos, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta web. 

4.- Propietat intel·lectual i industrial 

Aquest web i els seus continguts són propietat de Sindicalistes Solidaris o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús. 

En cas que algun contingut sigui titularitat d’un tercer, es farà figurar la font i el seu autor, sempre respectant els seus drets de titularitat. Així mateix, aquest portal conté documents de caràcter legal dels quals no garantim que en siguin reproduccions exactes i/o actualitzades. 

La reproducció o còpia dels continguts d’aquest portal es troben subjectes a la llicència de Creative Commons següent: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca 

5.- Accés a la web 

L’accés a aquest web està subjecte a les condicions següents: 

Sindicalistes Solidaris no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o links a sistemes externs. 

Sindicalistes Solidaris no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. 

6.- Responsabilitat 

6.1 – En l’accés a la pàgina web 

Sindicalistes Solidaris pot interrompre l’accés a la seva pàgina web a fi de fer-ne el manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa. 

Sindicalistes Solidaris no garanteix l’absència de virus, cucs, o qualsevol element que pugui causar danys al sistema informàtic de l’usuari/ària o de tercers. 

Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari/ària o tercers. 

6.2 – En els enllaços o links 

La web de Sindicalistes Solidaris conté enllaços o links que permeten a l’usuari/ària accedir a altres pàgines web.  Sindicalistes Solidaris s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant això, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquests lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, Sindicalistes Solidaris actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent. 

6.3 – En el funcionament de la pàgina web 

Així mateix, Sindicalistes Solidaris s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del funcionament d’aquest portal, pel dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, així com dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes o qualsevol altra causa aliena fora del control de Sindicalistes Solidaris. 

6.4 – En la utilització de la pàgina web 

L’usuari/ària és l’únic responsable de les infraccions, danys i perjudicis, i en definitiva, de qualsevol reclamació o acció legal contra Sindicalistes Solidaris, quan siguin a causa de la utilització del web per l’usuari/ària. Si és el cas, l’usuari/ària assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a Sindicalistes Soldiaris amb motiu de reclamacions o d’accions legals. 

7.- Protecció de dades 

Sindicalistes Solidaris s’adapta al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  impulsat pel Parlament i el Consell europeus pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. D’aquesta manera ens refermem en el nostre compromís de protegir les dades de caràcter personal pel que fa a la nostra estructura organitzativa, operativa i als processos interns. 

8.- Legislació aplicable i competència judicial 

La interpretació i execució d’aquest avís legal, així com les condicions d’accés a la pàgina web, està subjecta a la legislació espanyola. 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre Sindicalistes Solidaris i l’usuari/ària, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.