Delegació Sindicalistes Solidaris a El Salvador

Imprimeix

Aquest mes d’octubre, una delegació de Sindicalistes Solidaris, encapçalada pel seu Director, Francisco Neira,

van visitar els diferents projectes que la Fundació té en aquest país llatino-americà. Al llarg del viatges van poder compartir amb l’equip gestor, docents i beneficiaris les experiències viscudes i fer un seguiment sobre el terreny de les accions que es realitzen.

La Xarxa de Dones, l’Escola del Treball Digne i els forns solidaris són alguns dels projectes que van poder visitar in situ. També es van realitzar diverses trobades amb les contraparts participants dels nostres projectes a fi i afecte de perfilar i matissar les diferents accions que es desenvolupem per tal de millorar l’eficàcia dels diversos programes.