7 d’octubre, jornada mundial del treball digne

Correo electrónico Imprimir PDF

Una vegada més, el 7 d’octubre celebrem la Jornada Mundial del Treball Digne  convocada per la Confederació Sindical Internacional. En aquesta setena edició, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya es refermen en recolzar la lluita global pel treball digne a tot arreu.

El treball digne, tal com diu l’OIT, recull les aspiracions de la gent durant la seva vida laboral. 

Treball digne significa comptar amb oportunitats d’una feina productiva amb un ingrés digne, amb seguretat en el lloc de treball, amb protecció social per a les famílies, amb millors perspectives de desenvolupament personal i d’integració a la societat, amb llibertat per expressar les opinions, per organitzar-se i participar en totes les decisions que afecten les nostres vides, i amb igualtat d’oportunitats i de tracte per a homes i dones.  


El treball digne forma part del primer dels Objectius del Mil·lenni promoguts per l’ONU l’any 2000: “Eradicar la pobresa extrema i la fam”. Aquest objectiu contempla la necessitat imprescindible d’aconseguir l’ocupació plena i productiva per a tothom, incloent-hi especialment dones i joves. Davant la crisi de l’ocupació i la precarietat creixent d’àmplies capes de la població global, l’OIT presentà el 2009 el Pacte Mundial per a l’Ocupació que recollia aquest objectiu i plantejava un marc per assolir-ne la realització. Donat que els governs a escala mundial són incapaços de controlar les multinacionals i les finances globals, l’única via perquè l’economia torni a estar al servei dels ciutadans i les ciutadanes és reforçar el poder dels treballadors/es.

Per tot això creiem important celebrar la Jornada Mundial del Treball Digne.

Una jornada que a Catalunya es celebra en un context de més de 700.000 persones en atur durant el 2014, i amb una ocupació temporal i cada cop més precària. UGT i CCOO mantindran una permanent mobilització pel treball digne tot convocant la resta d’organitzacions sindicals i socials per a la seva universalització. Reclamarem una ocupació de qualitat i amb drets, així com la implementació de programes de creació d’ocupació i de protecció a les persones en atur i als col·lectius més vulnerables, com ara els joves, els aturats de llarga durada o els majors de 45 anys. 

A més, demanem un canvi de rumb en la política econòmica i social amb la finalitat d’establir les bases necessàries per consolidar un nou model que generi ocupació en els sectors més productius i així aconseguir sortir de la crisi amb un model econòmic més just, eficient i sostenible.

Volem que tot això es faci realitat en el món i a casa nostra; volem que el treball digne sigui la prioritat permanent de l’agenda política; volem una legislació laboral i una política econòmica que el preservi i l’impulsi.

El dret al treball digne és un dret per a tothom; promou-lo, defensa’l i practica’l!

[Descarrega el manifest en format PDF]